Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Quận Arlington ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ vào Thứ Hai Ngày 25 tháng 5 năm 2020


SOURCE: Arlington County Government

Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang VirginiaThông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Quận Arlington ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ vào Thứ Hai Ngày 25 tháng 5 năm 2020

Ngày 22 tháng 5 năm 2020

Các văn phòng, tòa án, thư viện & cơ sở của chính quyền quận Arlington sẽ đóng cửa vào Thứ Hai ngày 25 tháng 5 năm 2020 cho Ngày Tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ. Quận vẫn mở và tiếp tục cung cấp nhiều dịch vụ thiết yếu trực tuyến, qua điện thoại và qua thư mặc dù hầu hết các tòa nhà và văn phòng của chính phủ đã bị đóng cửa thực tế kể từ cuối tháng 3 để đối phó với đại dịch COVID-19. Xin vui lòng xem trang trạng thái hoạt động của chúng tôi để biết thông tin lịch trình cụ thể.

Thùng rác & Tái chế
Thùng rác / Tái chế các tuyến đường lề đường – Dịch vụ Thứ Hai thường xuyên vào ngày 25 tháng 5
Khu vực bãi thải bãi rác – Mở cửa từ 8 giờ sáng đến trưa
Cưỡng chế đỗ xe
Khu vực đo sáng không được thực thi. Tất cả các vi phạm khác thi hành.
Xem trang Lịch nghỉ lễ của Hạt Arlington để biết thêm thông tin về các bộ phận và dịch vụ riêng lẻ.

Cập nhật tình trạng của chính quyền quận Arlington để đáp ứng với COVID-19Holiday Closing: Memorial Day – Monday May 25, 2020
May 22, 2020 | News Release

Arlington County Government offices, courts, libraries & facilities are closed on Monday, May 25, 2020, for Memorial Day. Although most government buildings and offices have been physically closed since late March in response to the COVID-19 pandemic, the County has remained open and continued to provide many essential services online, by phone and by mail. For specific schedule information, please see our operating status page.

Trash & Recycling
Trash/Recycling Curbside Routes – Regular Monday service on May 25
Drop-off Yard Waste Sites – Open 8 a.m. to noon
Parking Enforcement
Metered areas not enforced. All other violations enforced.
See the Arlington County Holiday Schedule page for more information on individual departments and services.

Holiday Schedule – May 25 Memorial Day

Arlington County Government offices, courts, libraries & facilities will be closed Mon., May 25 for Memorial Day.

Programs & Services Mon., May 25 2020
Courts:
Circuit Court
General District Court
Juvenile & Domestic Relations Court Closed May 25
DMV & DMV Select All DMV offices are closed. Visit DMV’s Online Services to access many available transactions.
Human Services Closed (Child Protective Services, Adult Protective Services, and Mental Health Emergency Services open 24/7/365)
Libraries Closed
Parks & Recreation Facilities & Programs
Admin Offices – Closed
Classes/Leagues – Closed
Centers – Closed
Parks – Closed
Parking Metered areas not enforced. All other violations enforced.
Permitting and Inspection Services
Permit Office is closed
No building or trade inspections
Online permitting available
System is available for customer use and application submissions
Processing and technical support will resume Tuesday, May 26
Public Schools Closed. See school calendar.
Sheriff’s Office Administrative Offices closed May 25.
Detention Center Visiting Hours
Swimming Pools See Pool Schedule
Transportation
ART – ART 41, 42, 45, 51, 55 and 87 will operate on Sunday schedules. All other ART routes will not operate and the ART customer call center will be closed.
STAR – As a reminder, the STAR Call Center’s current operating hours due to COVID-19 are Monday – Friday, 8 a.m. – 5 p.m. The Call Center will be closed on Saturday, Sunday, and Monday, May 23-25. To book STAR trips on those days, please contact the Call Center no later than Friday, May 22.
Metrorail & Metrobus Schedule
Trash Pickup & Recycling
Trash/Recycling Curbside Routes – Regular Monday service on May 25
Drop-off Yard Waste Sites – Open 8 a.m. to noon
Special Collections (Brush, Metal, E-waste) – Regular service May 25
Mulch Delivery – None May 25
Customer Contact Center – Closed May 25
HHM Facility and ECRC – Closed May 25
Treasurer’s Office CLOSED May 25, but CAPP available for online payments.https://newsroom.arlingtonva.us/release/holiday-closing-memorial-day-monday-may-25-2020/

You May Also Like

More From Author