Arlington Press Releases Uncategorized Virginia

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Trong thành phố Arlington ở tiểu bang Texas & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2016

0 comments

T Theo nguồn tin trên mạng thành phố Arlington ở tiểu bang Texas 2016 Thanksgiving Closings and City Service Schedules in Arlington Many City of [more…]

Arlington Press Releases Uncategorized Virginia

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Trong Quận Arlington ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2016

0 comments

Theo nguồn tin trên trang mạng Quận Arlington Thanksgiving Holiday Closings Nov. 24 and Nov. 25 November 17, 2016 | News Release Arlington County Government [more…]

Alexandria Press Releases Uncategorized Virginia

Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Thành Phố Alexandria Trong Ngày Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2016

0 comments

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria City of Alexandria Announces Schedule of Services for the 2016 Thanksgiving Holiday, November 24-25 City of [more…]

Arlington Thông Báo Uncategorized Virginia

Chương Trình Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh Năm 2016 Tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ

0 comments

SOURCE: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA Kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Đại Lễ Kỷ [more…]