Thành phố Alexandria nhận được tài trợ của Tiểu Bang để cung cấp thêm tiền thuê nhà và cứu trợ thế chấp cho những cư dân đủ điều kiện

] Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia Thành phố Alexandria nhận được tài trợ của Tiểu Bang để cung cấp thêm tiền thuê nhà và cứu trợ thế chấp Ngày 10 tháng 7 năm 2020 Thành phố Alexandria sẽ cung cấp thêm tiền thuê nhà và cứu trợ […]

Read More

Danh sách kiểm tra cho Cử tri trong Thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ năm 2020 vào ngày 23 tháng 6

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria Danh sách kiểm tra cho Cử tri trong Thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ năm 2020 vào ngày 23 tháng 6 Danh sách kiểm tra ngày bầu cử cho Cử […]

Read More

Nhiều công ty, nhà hàng và tiệm Việt Nam trong danh sách 394 doanh nghiệp nhỏ nhận được tiền GRANT khẩn cấp cho doanh nghiệp nhỏ của Quận Arlington

SOURCE: Arlington County Government Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia Arlington công bố người nhận khẩn cấp doanh nghiệp nhỏ GRANT cung cấp hỗ trợ tài chính ngay lập tức cho 394 doanh nghiệp nhỏ ở Arlington bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 Ngày 17 tháng 6 […]

Read More

Công viên của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia mở ra một số tiện nghi vào ngày 5 tháng 6 năm 2020

SOURCE: Arlington County Government Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia Công viên Quận Arlington mở cửa Thêm tiện ích vào ngày 5 thing 6 năm 2020 Ngày 3 tháng 6 năm 2020 Thứ Sáu có hiệu lực, ngày 5 tháng Sáu, Hạt Arlington sẽ mở lại nhiều tiện […]

Read More