Quận Arlington đưa ra các sáng kiến ​​để giúp cư dân và doanh nghiệp dễ dàng chuyển sang giai đoạn 1 mở cửa trở lại

SOURCE: Arlington County Government Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia Quận Arlington đưa ra các sáng kiến ​​để dễ dàng chuyển sang giai đoạn 1 mở cửa trở lại 29 tháng 5 năm 2020 Quận Arlington đã giới thiệu hai cách mới để giúp cư dân và doanh […]

Read More

ALIVE! sẽ phân phối thực phẩm khi lái xe hay đi bộ vào Thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2020: Bãi đậu xe của Charles Houston Recreation Center từ 4 giờ chiều đến 5:30 chiều và William Ramsay Elementary School từ 5 giờ chiều đến 6 chiều

SOURCE: City of Alexandria, Virginia Theo nguồn tin trên trang mạng của thành phố Alexandria ở tiểu bang Virginia ALIVE! Phân phối thực phẩm ALIVE! đang cung cấp bốn địa điểm phân phối thực phẩm trong tuần này. Mặc dù những người tham dự được khuyến khích lái xe để phân phối không tiếp xúc, […]

Read More

Quận Arlington ở tiểu bang Virginia Arlington thông báo việc mở lại khi chuyển sang Giai đoạn 1 của kế hoạch Forward Virginia vào thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020

SOURCE: Arlington County Government Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia Quận Arlington ở tiểu bang Virginia Arlington thông báo việc mở lại khi chuyển sang Giai đoạn 1 của kế hoạch Forward Virginia vào thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020 27 tháng 5 năm 2020 Quận […]

Read More

Sở Y tế thành phố Alexandria ra mắt Chương trình ALX Promise để hỗ trợ các doanh nghiệp mở cửa trở lại một cách an toàn khi tiếp cận Giai đoạn 1 của kế hoạch chuyển tiếp Virginia

SOURCE: City of Alexandria, Virginia Theo nguồn tin trên trang mạng của thành phố Alexandria ở tiểu bang Virginia Sở Y tế Alexandria ra mắt Chương trình “ALX Promise” để hỗ trợ các doanh nghiệp an toàn Ngày 23 tháng 5 năm 2020 Sở Y tế Alexandria (AHD), hợp tác với Visit Alexandria và các […]

Read More