Category: Du Lịch

  • Cherry Blossom Experiences from Alexandria, VA

    Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria February 27, 2018 Claire Mouledoux: CMouledoux@VisitAlexVA.com or 703-652-5367 Leah Spellman, APR: LSpellman@VisitAlexVA.com or 703-652-5363 Cherry Blossom Experiences from Alexandria, VA Alexandria, VA—It’s easy to celebrate cherry blossom season in Washington, D.C. with boat cruises and water taxi service from Old Town Alexandria. Take in 1,700 cherry…

  • Trại Hè First Landing State Park với Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American

    Theo nguồn tin trên mạng Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA Kính mời quý đồng hương tham dự trại hè với Hội Thánh chúng tôi vào dịp lễ July 4th. Thời Gian: Từ ngày 1-5 tháng 7, 2016 Địa Điểm: First Landing State Park Lệ Phí: $50/ người; $75/ cho…