Arlington Uncategorized Video CLips Virginia

Dân Biểu Hoa Kỳ Don Beyer Trả Lời Phỏng Vấn Ủng Hộ Hillary Clinton của Đảng Dân chủ và Lý do Vì Sao Trong Cuộc Bầu Cử Bầu Sơ Bộ Tổng Thống Hoa Kỳ 2016

0 comments

SOURCE: youtube.com by VIETHDTV Theo nguồn tin trên trang mạng youtube.com Congresman Don Beyer Beyer endorsed Hillary Clinton for the Democrat primary in the 2016 [more…]

Uncategorized Video CLips

Dân Biểu Hoa Kỳ Don Beyer của đảng Dân chủ Cập Nhật về Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ và Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương

0 comments

SOURCE: youtube.com by VIETHDTV Theo nguồn tin trên trang mạng youtube.com Congresman Don Beyer statement about TTP with Vietnam

Arlington Texas Uncategorized Video CLips

Phóng Sự Video Clip Lễ Thượng Kỳ đầu năm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong Veterans Park tại Thành Phố Arlington

0 comments

Lễ Thượng Kỳ đầu năm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong khu vực Veterans Park, thành phố Arlington, Texas Do Saigon Television thực [more…]

Arlington Uncategorized Video CLips Virginia

Thông Điệp Giáng Sinh 2015 của Mục Sư Lâm Văn Minh Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Alexandria Virginia

0 comments

SOURCE: Vietnamese Public Television Thông Điệp Giáng Sinh 2015 của MS Lâm Văn Minh Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Alexandria Virginia

Uncategorized Video CLips

Thông Điệp Giáng Sinh 2015 Của Cha Chánh Xứ Phạm Hương Tại Giáo Xứ các Thánh Tử Đạo Việt Arlington Virginia

0 comments

SOURCE: Vietnamese Public Television Thông Điệp Giáng Sinh 2015 Cha Chánh Xứ Giáo Xứ các Thánh Tử Đạo Việt Arlington Virginia.