Arlington Press Releases Virginia

The National Weather Service dự đoán thời tiết cho quận Arlington với nhiệt độ quá mức khoảng 110-115 độ và độ ẩm nguy hiểm từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày từ thứ Sáu 19 cho đến Chủ nhật 21 tháng 7 năm 2019

Theo nguồn tin trên trang mạng quận Arlington trong tiểu bang Virginia The National Weather Service dự đoán thời tiết cho quận Arlington với nhiệt [more…]