Thành phố Alexandria nhận được tài trợ của Tiểu Bang để cung cấp thêm tiền thuê nhà và cứu trợ thế chấp cho những cư dân đủ điều kiện

] Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia Thành phố Alexandria nhận được tài trợ của Tiểu Bang để cung cấp thêm tiền thuê nhà và cứu trợ thế chấp Ngày 10 tháng 7 năm 2020 Thành phố Alexandria sẽ cung cấp thêm tiền thuê nhà và cứu trợ […]

Read More

Lá Phiếu Mẫu của thành phố Alexandria cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia

] Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia Lá Phiếu Mẫu của thành phố Alexandria cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia Sample Ballot Commonwealth of Virginia City of Alexandria Republican Party Primary Election Tuesday, June 23, […]

Read More

Danh sách kiểm tra cho Cử tri trong Thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ năm 2020 vào ngày 23 tháng 6

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria Danh sách kiểm tra cho Cử tri trong Thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ năm 2020 vào ngày 23 tháng 6 Danh sách kiểm tra ngày bầu cử cho Cử […]

Read More

ALIVE! sẽ phân phối thực phẩm khi lái xe hay đi bộ vào Thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2020: Bãi đậu xe của Charles Houston Recreation Center từ 4 giờ chiều đến 5:30 chiều và William Ramsay Elementary School từ 5 giờ chiều đến 6 chiều

SOURCE: City of Alexandria, Virginia Theo nguồn tin trên trang mạng của thành phố Alexandria ở tiểu bang Virginia ALIVE! Phân phối thực phẩm ALIVE! đang cung cấp bốn địa điểm phân phối thực phẩm trong tuần này. Mặc dù những người tham dự được khuyến khích lái xe để phân phối không tiếp xúc, […]

Read More