Alexandria Announcements Thông Báo

Địa điểm văn phòng Alexandria Voter Registration Office cho bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối cho Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 ở thành phố Alexandria thuộc Tiểu Bang Virginia cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa và thị trưởng & hội đồng thành phố của Đảng Dân chủ vào ngày 16 tháng 8 năm 2024

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia Địa điểm văn phòng Alexandria Voter Registration Office cho bỏ phiếu sớm [more…]

Alexandria Announcements Thông Báo

Địa điểm văn phòng Alexandria Voter Registration Office cho bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối cho Thứ Bảy ngày 8 tháng 6 ở thành phố Alexandria thuộc Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 8 năm 2024

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia 1 địa điểm Alexandria Voter Registration Office cho bỏ phiếu sớm sẽ [more…]

Alexandria Events Press Releases Thông Báo

Thành phố Alexandria Thông Báo các sinh hoạt và sự kiện trong mùa Hoa Anh Đào o 2024: Du thuyền ngắm hoa anh đào ở D.C., tham quan bằng xe đạp, các món đồ ăn uống đặc biệt, nghệ thuật và v.v.

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria Alexandria công bố các sự kiện và sự kiện trong mùa hoa anh đào nở Du [more…]