Arlington Uncategorized Video CLips Virginia

Dân Biểu Hoa Kỳ Don Beyer Trả Lời Phỏng Vấn Ủng Hộ Hillary Clinton của Đảng Dân chủ và Lý do Vì Sao Trong Cuộc Bầu Cử Bầu Sơ Bộ Tổng Thống Hoa Kỳ 2016

0 comments

SOURCE: youtube.com by VIETHDTV Theo nguồn tin trên trang mạng youtube.com Congresman Don Beyer Beyer endorsed Hillary Clinton for the Democrat primary in the 2016 [more…]

Uncategorized Video CLips

Dân Biểu Hoa Kỳ Don Beyer của đảng Dân chủ Cập Nhật về Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ và Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương

0 comments

SOURCE: youtube.com by VIETHDTV Theo nguồn tin trên trang mạng youtube.com Congresman Don Beyer statement about TTP with Vietnam

Alexandria Press Releases Uncategorized Virginia

Thông Tin Những Điều Cần Biết Cho Các Cử Tri Trong Thành Phố Alexandria Khi Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 01 Tháng 3

0 comments

SOURCE: Alexandria City Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria trong tiểu bang Virginia March 1 Election Day Checklist for Alexandria Voters On [more…]

Arlington Press Releases Uncategorized Virginia

Thông Báo Hướng Dẫn Truyền Thông Cho Bầu Cử Sơ Bộ Chọn Ứng Cử Viên Tổng Thống Của Virginia Ngày 1 Tháng 3

0 comments

SOURCE: Arlington County Government Theo nguồn tin trên trang mạng Arlington, VA Media Alert: Media Guidelines for Primary Day, March 1 February 25, 2016 Reporters: [more…]

Press Releases Thông Báo Uncategorized

Hạn Chót Bỏ Phiếu Vắng Mặt Cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống Hoa Kỳ Vào Ngày 1 Tháng Ba của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân chủ trong Biểu Bang Virginia

0 comments

NEWS RELEASE: Absentee Voting Deadlines for March 1 Presidential Primaries Theo nguồn tin trên trang mạng Thành Phố Alexandria trong Virginia For Immediate Release: February [more…]

Arlington Texas Uncategorized Video CLips

Phóng Sự Video Clip Lễ Thượng Kỳ đầu năm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong Veterans Park tại Thành Phố Arlington

0 comments

Lễ Thượng Kỳ đầu năm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong khu vực Veterans Park, thành phố Arlington, Texas Do Saigon Television thực [more…]