Arlington Press Releases Thông Báo Virginia

Quận Arlington trong tiểu bang Arlington ra Thông Báo chương trình GRANT khẩn cấp cung cấp các khoản tài trợ lên tới 10.000 đô la cho các doanh nghiệp nhỏ và phi lợi nhuận với ít hơn 50 nhân viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Theo nguồn tin Vietnamese translation trên trang mạng Quận Arlington Các khoản tài trợ sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ Arlington bị ảnh hưởng bởi [more…]

Arlington Press Releases

Các điểm truy cập Wi-Fi mới hiện có sẵn tại các bãi đậu xe của Thư viện Central Libary và Thư viện Columbia Pike giúp cư dân Arlington kết nối trong COVID-19 khi chọn mạng ArlingtonWless và chấp nhận các điều khoản thỏa thuận

Theo nguồn tin Vietnamese translation trên trang mạng Quận Arlington Ngày 15 tháng 4 năm 2020| Thông tin mới được đăng Cư dân Arlington thiếu [more…]

Alexandria Press Releases Thông Báo Virginia

Thành phố Alexandria ra thông tin cho cư dân các dịch vụ trong đại dịch COVID-19: đổ rác và recycle; các bữa ăn Grab-and-Go cho học sinh từ 9 giờ sáng đến trưa vào Thứ Tư ngày 8 và Thứ Sáu 10 tháng 4 năm 2020; Capital Bikeshare cho người lao động loại “essential worker” dùng xe đạp miễn phí

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria Thành phố Alexandria ra thông tin cho cư dân các dịch vụ trong đại dịch COVID-19: [more…]