Thông Báo Uncategorized

Chương Trình Mừng Xuân Bính Thân 2016 Tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Theo nguồn tin trên mạng Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA Kính mời quý đồng hương đến tham dự Chương [more…]

Arlington Press Releases Thông Báo Uncategorized Virginia

Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ của Thành Phố Alexandria Tiểu bang Virginia Trong Ngày 25 & 26 Tháng 1 Năm 2016 Khi Đào Tuyết

SOURCE: Arlington County Government Theo nguồn tin trên trang mạng Arlington, VA Arlington’s “Big Dig” Begins January 24, 2016 | News Release Snow Ordinance in [more…]

Uncategorized

Thông Báo Hủy Bỏ Các Lớp Học Vui Chơi Giải Trí Và Các Hoạt Động Của Thành Phố Alexandria Trong Virginia Từ Ngày 21 Cho Đến Ngày 24 Tháng Một Năm 2016

Theo nguồn tin trên trang mạng Thành Phố Alexandria trong Virginia City of Alexandria Recreation Classes and Activities Cancelled January 22-24 For Immediate Release: January [more…]