Lá Phiếu Mẫu của thành phố Alexandria cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia

] Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia Lá Phiếu Mẫu của thành phố Alexandria cho cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ tại Tiểu Bang Virginia Sample Ballot Commonwealth of Virginia City of Alexandria Republican Party Primary Election Tuesday, June 23, […]

Read More

Thay đổi địa điểm bỏ phiếu khẩn cấp trong Quận Arlington ở Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 năm 2020

] Theo nguồn tin trên trang mạng quận Arlington, Virginia. Thay đổi địa điểm bỏ phiếu khẩn cấp trong Quận Arlington ở Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ bộ của Đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 năm 2020 Thay đổi địa điểm bỏ phiếu khẩn […]

Read More

Thành phố Alexandria loan tin World Central Kitchen sẽ phân phối bữa ăn và thực phẩm miễn pho tại trường tiểu học Casa Chirilagua vào lúc 5 giờ chiều thứ Năm ngày 21 tháng 5 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria & World Central Kitchen Thành phố Alexandria loan tin World Central Kitchen sẽ phân phối bữa ăn và thực phẩm miễn pho tại trường tiểu học Casa Chirilagua vào lúc 5 giờ chiều thứ Năm ngày 21 tháng 5 năm 2020 TRONG ĐỐI TÁC VỚI WORLD […]

Read More

Giới thiệu Hộp drop box cho đơn Ghi Danh Người bỏ phiếu & gửi các Đơn bỏ phiếu

Theo nguồn tin trên trang mạng quận Arlington, Virginia Twitter của Arlington Elections @ ArlingtonVotes 15 tháng 5 Giới thiệu Hộp drop box * MỚI * của chúng tôi cho đơn Ghi Danh Người bỏ phiếu & bỏ Phiếu bầu nhận qua thư ! Tọa lạc tại 2100 Clarendon Blvd ở phía Clarendon của tòa […]

Read More