Celebrate VBS Summer Camp 2018


Theo nguồn tin trên trang mạng Hoi Thanh Tin Lanh Giam Ly Viet-My First Vietnamese-American UMC, VA

Hoi Thanh Tin Lanh Giam Ly Viet-My First Vietnamese-American UMC, VA

WHAT: Celebrate VBS Summer Camp 2018

WHEN: Sunday July 15, 2018 at 10:00am

WHERE: 4701 Arlington Blvd, Arlington, VA 22203

Please come and join us to celebrate VBS Summer Camp 2018 on
Sunday July 15, at 10:00am.
Following the program is an outdoor picnic including food, water games and an outdoor TV to watch World Cup Final 2018.
Kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tổng kết VBS Summer Camp 2018 lúc 10am Chúa Nhật ngày 15 tháng 7, 2018.
Sau chương trình có picnic tại sân nhà thờ bao gồm thức ăn, trò chơi nước, và TV để xem chung kết World Cup 2018https://www.visitalexandriava.com/articles/post/wonder-woman-1984-to-film-in-northern-virginia/

You May Also Like

More From Author