Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh và Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh 2016 Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại quận Arlington trong tiểu bang VirginiaCHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINHCacThanhTuDaoVietnamArlingtonLePhucSinh2016P01

CacThanhTuDaoVietnamArlingtonLePhucSinh2016P02http://www.cttdva.com/cttd/tintuc/Mar.13.2016.pdf

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours