Events Uncategorized

Ngày Lễ Mẹ Tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ – First Vietnamese-American UMC, VA

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ – First Vietnamese-American UMC, VA Kính mời quý đồng [more…]

Uncategorized

Chương Trình Lễ Mừng Chúa Phục Sinh Tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ – First Vietnamese-American UMC, VA

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ – First Vietnamese-American UMC, VA Kính mời quý đồng [more…]

Arlington Thông Báo Uncategorized Virginia

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ Dời Chương Trình Tết Văn Nghệ Mừng Xuân Ất Mùi 2015 Qua Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 2

0 comments

Theo nguồn tin trên mạng facebook.com của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ – First Vietnamese-American UMC, VA Kính thưa quý đồng hương, [more…]