Community Board


FB LIVE Streaming: Team 162 Cố Vấn Nhảy Dù và Gia Đình Mủ Đỏ Việt Nam có làm Lể Tưởng Niệm ở Nghĩa Trang Arlington ngày Cựu chiến binh Hoa Kỳ 2017 (Veteran’s day 2017)

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10215114761091878/

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10215114541926399/?l=6198781646421035989

Hình ảnh Nhạc Sỹ Lam Phương Lưu Niệm trong chương trình ca nhạc “Người Tình Và Quê Hương” – tại quận Arlington của tiểu bang Virginia vào ngày 15 tháng 10 năm 2017

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10214906851814276/

FB LIVE Streaming: Chụp Hình Lưu Niệm với Nhạc sỹ Lam Phương & Ký Tên

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10214905647624172/

FB LIVE Streaming: breaktime trong chương trình ca nhạc “Người Tình Và Quê Hương”

Meet & Greet Reception for Kathy Tran …Democratic candidate for Virginia House of Delegates 42nd District hosted by The Progressive Vietnamese American OrganizationPhóng sự Hình Ảnh & Video Clip Bà Stephanie Murphy chúc Tết 2017 tại Hoa Thịnh Đốn trong ngày 2 tháng 2 năm 2017

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10212381355798454/Chương trình Tết và Văn Nghệ Mừng Xuân Đinh Dậu Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10212346079676573/

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10212346223720174/

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10212345807669773/

Thùng bỏ phiếu bầu cử quận Arlington trong Cuộc Kiểm Phiếu Bầu Cử Các Liên Danh Ứng Cử Vào Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và Virginia – Nhiệm kỳ 2016-2018

VotingBox7VA072416

VotingBox8VA072416Mike Do
Address: 13103 Quail Creek Lane, Fairfax, VA 22033

Cell: 703.863.9122
Fax: 301.948.8026

If you have questions about information, please send email to info@vietarlington.com.

If you have comments/technical questions about this web site, please send email to webmaster@vietarlington.com.

For inquiring about advertising rate, please call 703.863.9122 or email to advertise@vietarlingon.com