Alexandria Press Releases Virginia

Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Trong Thành phố Alexandria ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Đêm Giáng Sinh, Ngày Lễ Giáng Sinh năm 2017 và Ngày Tết Tây năm mới 2018

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria City of Alexandria Announces Schedule of Services for the 2017 Christmas Holiday, December 25-26 Updated 1:53 [more…]