Alexandria Press Releases Uncategorized Virginia

Cảnh sát thành phố Alexandria lập trạm kiểm tra nồng độ Rượu Bia bắt vị thành niên dưới 21 tuổi

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria trong tiểu bang Virginia Alexandria Police to Conduct Underage Alcohol Compliance Checks SOURCE: Alexandria City For [more…]

Alexandria Press Releases Uncategorized Virginia

Cử tri tiểu bang Virginia được gia hạng ghi danh đi bầu đến ngày 21 tháng 10 năm 2016

Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria trong tiểu bang Virginia Virginia Voter Registration Deadline Extended to Friday, October 21 SOURCE: Alexandria City [more…]