Arlington Sinh Hoạt Texas Uncategorized

Chương Trình Lễ Phật Đón Giao Thừa và Tết Nguyên Đán năm Đinh Dậu 2017 tại Chùa Pháp Quang ở tiểu bang Texas

Theo nguồn tin trên mạng của Chùa Pháp Quang ADDRESS: 1004 Small St, Grand Prairie, TX 75050 PHONE: (972) 264-1285 http://www.chuaphapquang.org/

Arlington Events Sinh Hoạt Texas Thông Báo Uncategorized

Chương Trình Thánh Lễ và Văn Nghệ Đón Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại Vietnamese Baptist Church of Arlington trong thành phố Arlington ở tiểu bang Texas

Theo nguồn tin trên mạng của Vietnamese Baptist Church of Arlington ADDRESS: 4515 SW Green Oaks Blvd, Arlington, TX 76017 PHONE: (469) 300-9939 http://www.vnbca.org/

Arlington Sinh Hoạt Texas Thông Báo Uncategorized

Chương Trình Thánh Lễ và Văn Nghệ Đón Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong thành phố Arlington ở tiểu bang Texas

Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chương Trình Phụng Vụ Mừng Xuân Đinh Dậu tại Giáo xứ [more…]

Thông Báo Uncategorized

Chương Trình Thánh Lễ Giao Thừa & Tết Nguyên Đán Mừng Xuân Đinh Dậu tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chương Trình Phụng Vụ Mừng Xuân Đinh Dậu tại Giáo xứ [more…]