Phóng Sự Video Clips


Volunteers brings food to Vietnamese seniors at Nursing Home Christmas 2015Vietnamese Airborne Division with Airborne Division 101 at Arlington National Cemetery on November 10, 2015.Điệp Khúc Mùa Xuân… Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ – First Vietnamese-American UMC, VA … Văn Nghệ Mừng Xuân Ất Mùi 2015 (02/22/15)

“Sợ Vợ Mới Anh Hùng” by Phước Nguyễn … Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ – First Vietnamese-American UMC, VA … Văn Nghệ Mừng Xuân Ất Mùi 2015 (02/22/15)