3 địa điểm bỏ phiếu sớm sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối cho Thứ Năm ngày 29 tháng 2 ở Quận Arlington thuộc Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 3 năm 2024


Theo nguồn tin trên trang mạng Quận Arlington thuộc Tiểu Bang VirginiaBầu cử Arlington

Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống ngày 5 tháng 3 sẽ mở cửa đến 7 giờ tối tại 3 địa điểm hôm nay, 27/2 & Thứ Năm, 29/2 🗳️https://vote.arlingtonva.gov/Early-Voting

Bỏ phiếu sớm từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối vào Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 tại ba địa điểm trong Quận Arlington cho cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 3 năm 2024

📍Courthouse Plaza: 8h sáng – 7h tối
📍Trung tâm cộng đồng Madison: 2 giờ chiều – 7 giờ tối
📍Trung tâm cộng đồng Walter Reed: 2 giờ chiều – 7 giờ tốiArlington Elections

Early Voting for the March 5 Dual Presidential Primary will be open until 7pm at 3 locations today, 2/27 & Thursday, 2/29 🗳️https://vote.arlingtonva.gov/Early-Voting

📍Courthouse Plaza: 8am-7pm
📍Madison Community Center: 2pm-7pm
📍Walter Reed Community Center: 2pm-7pm

Location Dates & Hours
Courthouse Plaza 
2100 Clarendon Blvd, Ste 320

January 19 – March 1
Monday – Friday……8am – 5pm 

February 24 & March 2
Saturday……9am – 5pm 

Extra Hours – February 27 & February 29
Tuesday & Thursday……8am – 7pm

*Early Voting will be closed on Presidents Day – Monday, February 19

Madison Community Center
3829 N Stafford St

February 27 & February 29
Tuesday & Thursday……2pm – 7pm

February 24 & March 2
Saturday……9am – 5pm  

Walter Reed Community Center
2909 16th St S

February 27 & February 29
Tuesday & Thursday……2pm – 7pm

February 24 & March 2
Saturday……9am – 5pm  https://vote.arlingtonva.gov/Early-Voting

You May Also Like

More From Author