Beats, Bites và Brews ở Old Town Alexandria bắt đầu lúc 11 giờ sáng vào Thứ Bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng Visit Alexandria

Hãy tham gia cùng chúng tôi vào Thứ Bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2023, bắt đầu lúc 11 giờ sáng tại Quảng trường John Carlyle để có cả ngày giải trí ngoài trời, bao gồm đồ ăn, âm nhạc, đồ uống lạnh, mua sắm, v.v.

Các ban nhạc địa phương, nhà cung cấp thực phẩm, nhà máy rượu vang và nhà máy bia, cũng như các doanh nghiệp nhỏ địa phương khác sẽ có mặt để bạn thưởng thức. Các nhà máy rượu và nhà máy bia sẽ cung cấp dịch vụ nếm thử và bạn có thể mua vé trực tiếp tại chỗ từ họ.

Vào cửa miễn phí và sự kiện này thân thiện với vật nuôi và sẽ diễn ra dù mưa hay nắng.


WHAT: Beats, Bites and Brews in Old Town Alexandria
WHEN: Saturday, July 29, 2023 from 11 AM
WHERE: John Carlyle Square, 300 JOHN CARLYLE ST., Alexandria, VA 22314

Join us on Saturday, July 29, 2023, starting at 11 a.m. at John Carlyle Square for a full day of outdoor entertainment, featuring food, music, cold beverages, shopping and more.

Local bands, food vendors, wineries and breweries, as well as other local small businesses will be on site all for your enjoyment. Tasting will be provided by the wineries and breweries, and you can purchase the tickets on site from them directly.

Admission is free, and this event is pet friendly and will occur rain or shine.

# # #

https://www.google.com/maps/place/300+John+Carlyle+St,+Alexandria,+VA+22314/@38.8035578,-77.0616499,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x89b7b1abd24c668f:0xd89351d1aa093d4d!8m2!3d38.8036156!4d-77.0616632!16s%2Fg%2F11sg4vdlkh?entry=ttu#:~:text=%3Ciframe%20src%3D%22https,when%2Ddowngrade%22%3E%3C/iframe%3Ehttps://visitalexandria.com/events/beats-bites-and-brews-in-old-town-alexandria/

You May Also Like

More From Author