Lá Phiếu Mẫu, Ngày, Giờ, và Địa Điểm Bỏ Phiếu Bầu cho Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2018-2020 trong Quận Arlington ở tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên mạng của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và VirginiaTheo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng ĐồngTại Virginia:
Ngày, giờ và địa điểm bầu phiếu:

1.Ngày bầu cử: Chủ Nhật, 29 tháng 7 năm 2018

2.Giờ bầu cử: Từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều trong ngày bầu cử.

3.Địa điểm bầu cử trong Arlington tại Virginia:

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: 915 South Wakefield St., Arlington VA 22204.

LDCN khu vực bầu cử Virginia: (số tối đa LDCN được bầu chọn: 11)
** 24 LDCN ứng cử, số thứ tự như sau:

1. Hoàng Lê Virginia – Nguyễn D. Nam – Trần Minh
2. Đinh Văn Long – Huỳnh Minh Mẫn – Phạm Billy Xuân
3. Phan Văn Quang – Nguyễn Thị Bé – Phan Dĩnh Thức
4. Đoàn Hải Yến – Trần Minh Phụng – Diệp Mỹ Thanh
5. Châu Huyết Hùng – Lily Trần – Trần Đức Hùng
6. Vũ Thế Hiệp – Nguyễn Thị Phong – Vũ Thị Minh Phụng
7. Võ Phích – Nguyễn Thị Mỹ – Nguyễn Kim Châu
8. Nancy Nguyễn – Nguyễn Mùi – Trần Hồng Thu
9. Huỳnh Ngọc Thành – Nguyễn Thu Trang – Nguyễn Thanh Hà
10. Hoàng Sanly – Đặng Đức – Mike Trí Đỗ
11.Nguyễn Thủy Tiên – Nguyễn Thu Thái – Nguyễn Thị Hiếu
12.Trần Đình Trữ – Phạm Thị Tuyết Hoa – Phó Hòa
13. Trịnh Tường Vân – Trần Văn Ninh – Đinh Kỹ
14. Lapha Hà Vân – Jil Trúc Thảo Hà VÂn – Carol Lê
15. Huỳnh Hạnh – Nguyễn Sương – Nguyễn Nhiễu
16. Vũ R Mến – Hoàng H. Yến – Nguyễn Anh Thư
17. Huỳnh Dinh – Nguyễn Thành Công – Huỳnh Cúc
18. Nguyễn Dương Hà – Nguyễn Thị Minh Phượng – Nguyễn Long
19. Nguyễn Brian – Huỳnh Hạnh – Trương Kiều Tiên
20. Lộ Công Hầu – Lê X. Chinh – Vũ Thị Ngọc Duyên
21. Đinh (Đức) Dominick – Trần Thủy – Huỳnh Anh Cẩm Tú
22. Kathy Bích Lộc Trần – Trần Vĩnh Linh – Nguyễn Kim Anh
23. Nguyễn Trung Thành – Nguyễn Trung Phương Thảo – Nguyễn Trung Phương Linh
24. Trần Đại Bản – Nguyễn Minh Đức – Nguyễn Ngọc Yến8. Woodland Hill Senior Center:
610 S Carlin Springs Rd., Arlington, Virginia 22204

B.- Điều kiện và thể lệ tham gia bầu cử cộng đồng:

** Quy định về cử tri:
• Là người Việt Nam, trên 18 tuổi, và là cư dân vùng Washington, D.C.,
hay Maryland, hay Virginia, ít nhất 90 ngày trước ngày bầu cử.
• Đồng ý tham gia và tuân theo các điều lệ về cuộc bầu cử cộng đồng nhiệm kỳ 2018-2020.

** Quy định tại địa điểm bầu phiếu:

• Cử tri có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu phiếu nào thuận tiện (trong 8 địa điểm bầu cử kể trên), ví dụ: cử tri cư ngụ ở Maryland có thể bỏ phiếu ở Eden Center, Virginia, nhưng dùng phiếu bầu dành riêng cho Maryland.
• Mỗi cử tri chỉ được bầu 1 lần, 1 phiếu và tại 1 địa điểm bầu phiếu.
• Có 3 phiếu bầu, có màu khác nhau cho 3 vùng D.C., MD và VA: cử tri cư ngụ ở vùng nào dùng phiếu bầu của vùng đó.
• Cử tri được bầu chọn từ 1 Liên Danh cho tới số tối đa Liên Danh được quy định trên phiếu bầu theo mỗi địa phương:
– D.C: cử tri được bầu tối đa 1 ……. Liên danh
– MD: cử tri được bầu tối đa 6 ……. Liêndanh
– VA: cử tri được bầu tối đa 11…… .Liên danh.
• Cử tri đồng ý xuất trình bằng lái xe (driver license) hay thẻ nhận dạng có hình (photo ID) còn hiệu lực – với họ, tên và địa chỉ cư ngụ – tại địa điểm bầu phiếu và đồng ý cho phép nhân viên phụ trách thùng phiếu ghi lại “4 số chót trên photo ID, họ tên và zip code” nhằm mục đích kiểm phiếu.
• Cử tri không được bầu thế, không có trường hợp ngoại lệ.
• Cử tri khi đã bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu là không thể đòi hỏi một lá phiếu khác, để bầu lại, vì bất cứ lý do nào.
• Nếu ghi sai, cử tri có quyền đòi hỏi một phiếu bầu khác, với điều kiện phiếu bầu ghi sai phải được nhân viên phụ trách thùng phiếu thâu lại hủy bỏ.
• Cử tri đồng ý tôn trọng và tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách thùng phiếu.
• Cử tri vui lòng xếp hàng, giữ gìn trật tự, không ồn ào, không làm trở ngại việc bầu phiếu của người khác.
• Các ứng cử viên Liên Danh Cá Nhân có thể vận động cử tri, nhưng không được tiếp xúc gần cử tri tại địa điểm bỏ phiếu.
• Các đại diện Liên danh có quyền quan sát, theo dõi cuộc bầu cử tại mỗi địa điểm bầu cử.

** Nhân viên Phụ Trách Thùng Phiếu tuyệt đối không làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến cử tri trong lúc bầu chọn Liên Danh Cá Nhân.

*** Xem danh sách các ứng cử viên Liên Danh Cá Nhân trên trang mạng điện tử của UBBC, xin bấm vào link sau:
https://congdongdmv.com/2018/07/02/danh-sach-ung-cu-vien-lien-danh-ca-nhan/
Mọi ý kiến đóng góp, hay có câu hỏi cần giải thích xin liên lạc UBBC qua:
Email: ubbc2018dmv@gmail.com
Điện thoại: 703 642-8861 hay 703 336-2344
Website: https://congdongdmv.com

TM UBBC
Nguyễn Quang Dũng
Trưởng Ban

You May Also Like

More From Author