Banquet of 2017 Vietnam Human Rights Day


Theo nguồn tin trên mạng của VietHDTV.com

Ca Sĩ Như Hương hát bài Có Những Người Anh (Võ Ðức Hảo) trong lễ kỷ niệm năm thứ 23 ngày nhân quyền cho việt nam tại Nhà hàng China Garden trong ngày 11 tháng 5 năm 2017Former Rep. Byrne, Leslie L gave Dr. Nguyen Quoc Quan a frame of the resolution H.J.Res.333 – Designating May 11, 1994, as “Vietnam Human Rights Day” with signatures of all the Congressmen/Congresswomen at the banquet of Human Rights Day for Vietnam on May 11, 2017 at China Garden in Arlington, Virginia… Introduced H.J.Res.333 – Designating May 11, 1994, as “Vietnam Human Rights Day”.

Lifetime Achievement Award to Dr. Nguyen Quoc Quan by the Vietnamese Medical Society of Northeast America t the banquet of Human Rights Day for Vietnam on May 11, 2017 at China Garden in Arlington, Virginia

Talking about working with Dr Nguyen Quoc Quan in the past at the banquet of Human Rights Day for Vietnam on May 11, 2017 at China Garden in Arlington, Virginia

Mason District Supervisor Penelope A. Gross talked at the banquet of Human Rights Day for Vietnam on May 11, 2017 at China Garden in Arlington, VirginiaHội Ái Hữu Cựu nữ trung học Gia Long miền đông Hoa Kỳ bài hát Về Với Mẹ Cha trong lễ kỷ niệm năm thứ 23 ngày nhân quyền cho việt nam tại Nhà hàng China Garden trong ngày 11 tháng 5 năm 2017New Home Page

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours