Phụng Vụ Các Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt NamThánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh – Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12:

– Lúc 6 giờ chiều: Hoạt cảnh Giáng Sinh và Thánh Lễ dành cho tất cả trẻ em, do ca đoàn TNTT Thánh Tâm phụ trách.
– Lúc 9 giờ tối: Thánh Ca & Thánh Lễ do ca đoàn Gioan Phaolô II phụ trách.

* Tại cộng đoàn Đức Mẹ La Vang – Giáo Xứ St. Veronica, sẽ có Thánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh được cử hành lúc 8 giờ tối.

Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh – Chúa Nhật, ngày 25 tháng 12 (Lễ trọng và buộc).

– Thánh Lễ 7 giờ sáng: Ca đoàn Cecilia
– Thánh Lễ 9 giờ 30 sáng: Ca đoàn Thánh Giuse
– Thánh Lễ 12 giờ trưa: Ca đoàn Seraphim
– Thánh Lễ 7 giờ tối: Ca đoàn Thánh Gia.

* Tại cộng đoàn Đức Mẹ La Vang – Giáo Xứ St. Veronica, sẽ có Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh được cử hành lúc 2 giờ trưa. Không có Thánh Lễ 7 giờ tối.

http://www.cttdva.org/thong-tin/giao-xu/243-ph%E1%BB%A5ng-v%E1%BB%A5-cac-thanh-l%E1%BB%85-m%E1%BB%ABng-chua-giang-sinh

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours