Thánh Lễ và Nghi Thức Hôn Xương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

THÁNH LỄ VÀ NGHI THỨC HÔN XƯƠNG
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAMLễ thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục và các bạn, tử đạo Việt Nam, Thứ Năm, ngày 24 tháng 11. Dời vào Thứ Sá u, ngày 25 tháng 11. Bổn mạng Giáo Xứ, Hiệp Sĩ Đoàn 9655 và Liên Ca Đoàn.

– 6 giờ chiều: Rước kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – 7 giờ tối: Thánh Lễ.

a. Sau Lời Nguyện Hiệp Lễ, cha chủ tế sẽ hướng dẫn cộng đoàn quỳ xuống đọc kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, sau khi đọc xong cha chủ tế và quý cha đồng tế sẽ mời cộng đoàn đứng và mời cộng đoàn tiến lên hôn Xương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (thứ tự giống như khi đi rước lễ).
b. Xin Liên Ca Đoàn phụ trách chọn hát các bài về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong khi cộng đoàn tiến lên Hôn Xương Thánh. Sau khi cộng đoàn Hôn Xương Thánh xong, cha chủ tế ban lời chúc lành cuối lễ. Đồng thời cũng xin chọn một bài hát về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để hát lúc Tạ Lễ (Kết Lễ).cacthanhtudaovietnamhttp://www.cttdva.org/files/89/Nam%202016/0BxSHufAGoaG-QWZ5NU1ndXpxTTA/BAN%20TIN%20HIEP%20NHAT%20-%20CHUA%20NHAT%2033%20THUONG%20NIEN%20-%20NOVEMBER%2013%202016.pdf

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours