Sunday School


Theo nguồn tin trên mạng Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VAXin kính mời quý phụ huynh đem con em của mình đến học Sunday School vào Chúa Nhật ngày 11 tháng 9, 2016. Các lớp được chia theo lứa tuổi như sau:

Lớp 1: cho các em từ kindergarten đến lớp 2.
Lớp 2: cho các em từ lớp 3 đến lớp 6.
Lớp 3: cho các em từ lớp 7 đến lớp 12.
Lớp 4: dành cho người lớn (tiếng Việt)

https://www.facebook.com/events/947747595346427/

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours