Thông Báo số 8 của Ùy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018: Thông Báo Hết Hạn Ứng Cử

Theo nguồn tin trên mạng của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và VirginiaTheo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng ĐồngSố: 008 CĐVN/UBBC
Thông Báo

Thông Báo Hết Hạn Ứng Cử

Thưa Quý Vị, chỉ còn 11 ngày nữa là hết hạn ghi danh
Sinh Hoạt Hội đoàn và Ứng Cử Cá nhân.

Kính gởi:
– Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, quý Trưởng thượng.
– Quý Hội đoàn, Tổ chức, các cơ quan Truyền thông, Báo chí – Quý Đồng hương, trong vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận..
– Đặc biệt những người Bạn Trẻ có tâm huyết phục vụ Cộng Đồng…

Kính thưa Quý Vị,

Cho đến hôm nay ngày 30 tháng 5, 2016, UBBC chúng tôi đã nhận được số Ứng Cử Viên Cá Nhân theo Liên Danh như sau:

** Virginia: 17 Liên Danh
** Maryland: 9 Liên Danh
** Washington, D.C: 2 Liên Danh
Tổng cộng: 28 Liên Danh.

Chúng tôi tạm thời chưa công bố danh tánh của các Liên Danh vì sự tế nhị. Những nhân sự của các Liên Danh sẽ được công bố sau khi hết hạn ghi danh,
và hợp lệ ứng cử qua thủ tục cứu xét đơn Ghi Danh..

Về thành phần các Hội Đoàn / Tổ Chức, gồm chung những đơn vị đang sinh hoạt trong Cộng Đồng, và những Hội đoàn / Tổ Chức mới ghi danh tham dự, đã lên đến 48 đơn vị. Chúng tôi dự đoán số Hội Đoàn / Tổ Chức có thể sẽ nhiều hơn 50 đơn vị, so với 36 của những nhiệm kỳ trước đây. Và như thế số Liên Danh Cá Nhân được chọn cũng sẽ nhiều hơn so với những nhiệm kỳ trước (7 LD cho Virginia, 4 LD cho Maryland và 1 LD cho Washington, D.C như nhiệm kỳ 2014-2016). Số Liên Danh được dành cho các khu vực bầu cử sẽ được công bố sau khi hết hạn ghi danh cho Hội Đoàn / Tổ chức và Ứng Cử Liên Danh Cá Nhân vào ngày 10 tháng 6, 2016.
Kính thưa Quý Vị, như đã trình bày ở trên, chúng tôi chân thành mời gọi Quý Vị đem tài năng góp sức xây dựng Cộng Đồng mỗi ngày thêm vững mạnh, bằng cách hăng hái ứng cử và cổ võ thân nhân, bạn bè ra ứng cử.
Chúng tôi cũng xin đặc biệt, thiết tha kêu gọi những người bạn trẻ, hảy nhìn về một tương lai gần, khi những người cha, anh rồi sẽ lần lượt ra đi…ai sẽ là những người gánh vác , lãnh đạo Cộng Đồng…Thưa, chính là các bạn… Ngay từ bây giờ, xin hảy mạnh dạn nhận lãnh trách nhiệm xây dựng, lãnh đạo Cộng Đồng..

** Thưa Quý Vị chúng tôi xin được nhắc lại, ngày hết hạn Ghi Danh Sinh Hoạt Cộng Đồng của Hội Đoàn / Tổ chức và Ghi Danh Ứng Cử Các Liên Danh Cá Nhân là ngày Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016.
** Ngày Bầu Cử Các Liên Danh Cá Nhân là Ngày Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016.

Chúng tôi mong mỏi Quý Vị vì tương lai của Cộng Đồng tích cực ủng hộ, giúp đở chúng tôi, để hoàn thành Cuộc Bầu Cử chu đáo, hợp lý, công bằng, và minh bạch, tạo một tiền lệ tốt đẹp cho sinh hoạt Cộng Đồng.

Chúng tôi cũng rất mong nhận được những đề nghị, chỉ dẩn xây dựng hay câu hỏi của Quý Vị. Xin vui lòng e-mail, điện thoại hay gởi thư cho chúng tôi..

e-mail: ubbc2016@aol.com – Cell: 301-741-5834

Chân thành cảm tạ Quý Vị.
Trân trọng kính chào.

TM. Ủy Ban Bầu Cử
Bùi Mạnh Hùng
Thư từ liên quan đến cuộc bầu cử hay, ủng hộ tài chánh..v..v..
xin Quý Vị vui lòng ghi: Ủy Ban Bầu Cử và gởi về:
P.O Box 2744,
Hyattsville, MD 20784

CongDongLetterHeadLogoYou May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours