Đêm Thắp Nến Nguyện Cầu Cho Quê Hương Việt Nam: Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016


Theo nguồn tin trên mạng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

DemThapNen060316
Theo tin Theo nguồn tin Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Liên Tôn và Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C.
Theo tin Theo nguồn tin Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Liên Tôn và Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C.

Xin chuyển đén Quý Vị, Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu…..

Đặc biệt Quý Vị hiện đang cư ngụ trong vùng HTĐ và Phụ cận…

” Đêm Thắp Nến Nguyện Cầu Cho Quê Hương Việt Nam”
do Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia,
phối hợp với Liên Tôn và Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C.,
Maryland và Virginia tổ chức.

Một việc làm có ý nghĩa, và cần thiết trong thời gian hiện nay,
đáng được ủng hộ và tham dự..

Xin trân trọng kính mời…

BMH
Washington, D.C
ĐÊM THẮP NẾN NGUYỆN CẦU CHO VIỆT
NAM LÚC 7 GIỜ TỐI, MỒNG 3 THÁNG 6, 2016

Để đồng hành và đồng cảm với đồng bào Miền Trung và cả nước, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington, Virginia sẽ tổ chức Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho Quê Hương Việt Nam vào tối Thứ 6, mồng 3 tháng 6, lúc 7 giờ tối. Chương trình bắt đầu với Thánh lễ dâng quê hương và
đồng bào Việt Nam cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngay sau Thánh lễ sẽ có nghi thức thắp nến và rước nến cùng với các tôn giáo bạn để hiệp thông cầu nguyện cho đồng bào Miền Trung và cả nước.

Xin kính mời quý ban, ngành, đoàn thể, tham dự đông đủ.

Đây là cơ hội để chúng ta nói lên tiếng nói đồng một lòng với đồng bào Việt Nam tại quốc nội và khắp các nơi trên thế giới.

CẢM TẠ!

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours