Heavy Rainfall Could Bring More Flash Flooding to Arlington

Theo nguồn tin trên trang mạng của City of Arlington in TexasArlington’s Office of Emergency Management is monitoring a tropical disturbance in the west central Gulf of Mexico, which is expected to move through central and northern Texas Tuesday and Wednesday.
This system is likely to produce heavy rain and flash flooding will be a major threat Tuesday through Wednesday morning.
The primary window for heavy rainfall over North and Central Texas will be 3 p.m. Tuesday through 6 a.m. Thursday.
Arlington Emergency Management is most concerned about intense rainfall occurring in some locations (mainly along/S of I-20) during the nighttime hours Tuesday night/Wednesday morning (8 p.m. – 8 a.m.) and again area-wide Wednesday night/early Thursday (6 p.m. – 6 a.m.).
Please use the City’s WeatherBug technology found on the home page and on the City’s cable channel, MyArlingtonTV, for the latest conditions in your Arlington neighborhood.
MyArlingtonTV can be found on Time Warner Cable Channel 16, 15.1 and AT&T U-verse Channel 99.
Arlington’s system includes two weather cameras, one on the south side of City Hall and another on the north side. From these vantage points, we can get real time images of storms from any direction as they blow into Arlington.
There is also a weather station on City Hall to provide regular updates on the temperature, wind speed, wind direction, wind chill and rainfall totals.
The weather station also tracks rainfall amounts for the month.

Văn phòng quản lý khẩn cấp của Arlington quan sát một sự xáo trộn thời tiết nhiệt đới ở vùng Vịnh trung tâm phía tây của Mexico dự báo ​​sẽ di chuyển qua miền trung và bắc Texas hôm thứ ba và thứ tư.

Hệ thống này có khả năng sản xuất ra mưa lớn và lũ quét sẽ là một mối đe dọa lớn thứ ba thông qua các buổi sáng thứ tư.

Dự báo thời tiết bão lụt báo mưa lớn ở miền Bắc và miền Trung Texas từ 3 giờ chiều Thứ Ba đến 6 giờ sáng thứ Năm.

Arlington Emergency Management lo nhất về lượng mưa dữ dội xảy ra ở một số địa điểm (chủ yếu dọc theo hướng nam của I-20) trong những giờ ban đêm đêm thứ Ba / sáng thứ Tư (8 giờ tối- 8 giờ sáng) và một lần nữa khu vực rộng tối thứ tư / đầu thứ năm (6 giờ tối – 6 giờ sáng).

Vui lòng sử dụng công nghệ của Thành phố WeatherBug tìm thấy trên trang chủ và trên đài/kênh truyền hình cáp của Thành phố, MyArlingtonTV trong những điều kiện mới nhất trong khu phố Arlington của bạn.

MyArlingtonTV có thể được tìm thấy trên đài/kênh 16, 15.1 của Time Warner Cable và đài/kênh 99 của AT & T U-verse.

Hệ thống Arlington bao gồm hai máy ảnh thời tiết, một ở phía nam của City Hall và một ở phía bắc. Từ những điểm thuận lợi, chúng tôi có thể nhận được hình ảnh thời gian thực của các cơn bão từ bất kỳ hướng nào khi thổi vào Arlington.

Ngoài ra còn có một trạm thời tiết trên City Hall để cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên trên tổng số nhiệt độ, tốc độ gió, hướng gió, gió lạnh và mưa.

Trạm thời tiết cũng theo dõi lượng mưa trong tháng. – See more at: http://www.arlington-tx.gov/news/2015/06/15/heavy-rainfall-could-bring-more-flash-flooding-to-arlington/#googtrans(en|es)http://www.arlington-tx.gov/news/2015/06/15/heavy-rainfall-could-bring-more-flash-flooding-to-arlington/

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours