Tạm thời đóng cửa khu 1500 phố King Street vào Thứ Năm, ngày 15 tháng 2 từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng Thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria

Tạm thời đóng cửa khu 1500 phố King, ngày 15 tháng 2
Vào Thứ Năm, ngày 15 tháng 2 từ 9 giờ tối. đến 3 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 16 tháng 2 (nếu thời tiết cho phép), Extreme Steel Crane & Rigging sẽ đóng cửa khu nhà 1500 trên Phố King Peyton Street và Harvard Street để đóng vỉa hè và đường. Việc đóng cửa này là cần thiết để đặt cần cẩu và xe tải trên lòng đường nhằm vận chuyển thiết bị HVAC đến tòa nhà tọa lạc tại 1555 King Street. Bãi đậu xe sẽ bị hạn chế dọc theo dãy nhà này trong giờ làm việc theo lịch trình và mức độ tiếng ồn vào đầu giờ sáng sẽ được giữ ở mức tối thiểu.

Tất cả giao thông đi về hướng Tây trên King Street tại Peyton Street sẽ được dẫn đến Cameron Street và quay trở lại King Street. Tất cả giao thông hướng đông trên King Street tại Đường Daingerfield Road sẽ được dẫn đến Prince Street, sau đó đến S. Peyton Street, và cuối cùng quay trở lại King Street.

Thông báo đã được phân phát tới các khu vực lân cận xung quanh thông báo về việc đóng cửa sắp tới.

Nếu có thắc mắc hoặc quan ngại về việc đóng cửa, hãy liên hệ với Alex311.Temporary Closure of 1500 Block of King Street, February 15
On Thursday, February 15 from 9:00 p.m. to 3:00 a.m. on Friday, February 16 (weather permitting), Extreme Steel Crane & Rigging will be closing the 1500 block of King Street between Peyton Street and Harvard Street for a sidewalk and road closure. This closure is necessary to place a crane and trucks in the roadway to hoist HVAC equipment to the building located at 1555 King Street. Parking will be restricted along this block during the scheduled work hours, and noise levels during early morning hours will be kept to a minimum.

All westbound traffic on King Street at Peyton Street will be directed to Cameron Street, and back to King Street. All eastbound traffic on King Street at Daingerfield Road will be directed to Prince Street, then S. Peyton Street, and finally back to King Street.

Notices have been distributed to the surrounding neighborhoods announcing the upcoming closure.

For questions or concerns about the closure, contact Alex311.

https://www.alexandriava.gov/news-tes/2024-02-15/temporary-closure-of-1500-block-of-king-street-february-15

You May Also Like

More From Author