2024 Tet Festival at Holy Martyrs of Vietnam Church


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington trong tiểu bang Virginia

Hội Vui Xuân MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁNGIÁP THÌN tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington trong tiểu bang Virginia

HỘI VUI XUÂN MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN
GIÁP THÌN – 2024
 Ngày & Thời gian:
Thứ Sáu, mồng 2 tháng 2 từ 8 giờ tối đến 11 giờ đêm
Thứ Sáu, mồng 2 tháng 2 từ 8 giờ tối đến 10 giờ đêm
Chúa Nhật, mồng 4 tháng 2 từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều
 Địa điểm: Hội Trường Trần Duy Nhất – Giáo xứWHAT: 2024 Tet Festival
WHEN: Friday, February 02, 2024 from 8 PM to 11 PM
Saturday, February 03, 2024 from 10 AM to 10 PM
Sunday, February 04, 2024 from 11 AM to 4 PM
WHERE: Holy Martyrs of Vietnam Church
Address: 915 S Wakefield St, Arlington, VA 22204
Phone: (703) 553-0370
http://www.cttdva.org/
You May Also Like

More From Author