Mừng Tết Nguyên Đán 2023 tại Long Branch Nature Center ở quận Arlington trong tiểu bang Virginia


A

Theo nguồn tin trên trang mạng quận Arlington trong tiểu bang Virginia

Mừng Tết Nguyên Đán 2023 tại Long Branch Nature Center ở quận Arlington trong tiểu bang Virginia

CÁI GÌ: Mừng Tết Nguyên Đán
THỜI GIAN: Thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2023 từ 6 giờ chiều đến 7:30 tối EST
Ở ĐÂU: Trung tâm Tự nhiên Long Branch Nature Center, 625 S Carlin Springs Rd, Arlington, VA 22204

Xin các gia đình chào mừng năm con thỏ hay con mèo với chúng tôi tại Long Branch Nature Center. Chúng ta sẽ gặp gỡ một số động vật sống, làm đồ thủ công cho Năm mới, sau đó đi dạo một đoạn ngắn với “pháo” bằng giấy popper để xua đuổi con quái thú Nian của Năm mới! Xin yêu cầu ghi danh trước.

Phí tổn lệ phí: $7.WHAT: Celebrate the Chinese New Year
WHEN: Saturday, January 21, 2023 from 6 PM to 7:30 PM EST
WHERE: Long Branch Nature Center, 625 S Carlin Springs Rd, Arlington, VA 22204

Families. Celebrate the year of the Rabbit with us at Long Branch! We’ll meet some live animals, make New Years crafts, then take a short hike with our paper popper “firecrackers” to chase away the New Year’s beast Nian! Registration Required.

Cost
$7 fee.

Contact
Barbara Farley
703-228-6535
bfarley@arlingtonva.us

https://www.arlingtonva.us/Government/Departments/Parks-Recreation/Parks-Events/2023/Winter/Nature-Center/Celebrate-the-Chinese-New-Year

You May Also Like

More From Author