Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Thông Báo sẽ không tổ chức Hội Vui Xuân Nhâm Dần 2022 vào cuối tuần, thứ Bảy và Chúa Nhật 29-30 tháng 1


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM ARLINGTON, VIRGINIA
Trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương, và để bảo đảm cho
sự an toàn và sức khỏe, Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam – Arlington, Virginia, sẽ không tổ chức Hội Vui
Xuân Nhâm Dần năm nay, vì lý do đại dịch Covid-19 vẫn
còn đang lây lan.

Hội Chợ Tết của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, vào cuối tuần, thứ Bảy và Chúa Nhật 29-30 tháng 1, 2022You May Also Like

More From Author