Thống đốc Ralph Northam đã ra lệnh giới nghiêm ở Thành phố Alexandria và Quận Arlington bắt đầu từ 6 giờ chiều Thứ Tư ngày 6 tháng 1 và kết thúc lúc 6 giờ sáng Thứ Năm Ngày 7 tháng 1 Năm 2021


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria tại Tiểu Bang Virginia

Lệnh Thống đốc Lệnh giới nghiêm 6 giờ chiều đối với Alexandria và Arlington để đối phó với bạo lực tại Điện Capitol Hoa Kỳ
Ngày 6 tháng 1 năm 2021| Thông tin mới được đăng

Theo yêu cầu của các quan chức địa phương và để đối phó với bạo lực ngày hôm nay tại Điện Capitol Hoa Kỳ, Thống đốc Ralph Northam đã ra lệnh giới nghiêm ở Thành phố Alexandria và Quận Arlington, bắt đầu từ 6 giờ chiều Thứ Tư, ngày 6 tháng 1 và kết thúc lúc 6 giờ sáng Thứ Năm. , Ngày 7 tháng 1. Trong thời gian giới nghiêm, bất kỳ người nào có mặt tại bất kỳ đường phố, công viên hoặc nơi công cộng nào khác đều là bất hợp pháp, trừ khi áp dụng ngoại lệ.

Vi phạm lệnh giới nghiêm là tội nhẹ Loại 1, có thể bị phạt tù tới 12 tháng, phạt tiền lên đến 2.500 đô la hoặc cả hai. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm những người đi và đến nhà, cơ quan, hoặc nơi thờ tự; chính phủ, dịch vụ khẩn cấp và nhân viên bệnh viện; thành viên của các phương tiện truyền thông báo chí; và những người đang tìm kiếm dịch vụ khẩn cấp.

Lệnh giới nghiêm hôm nay tạm thời mở rộng lệnh giới nghiêm trong Lệnh điều hành 72 , quy định về lệnh giới nghiêm liên tục từ nửa đêm đến 5 giờ sáng mỗi ngày, để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

overnor Orders 6 p.m. Curfew for Alexandria and Arlington in Response to Violence at U.S. Capitol
January 6, 2021 | News Release

At the request of local officials and in response to today’s violence at the U.S. Capitol, Governor Ralph Northam has ordered a curfew in the City of Alexandria and Arlington County, starting at 6 p.m. on Wednesday, January 6, and ending at 6 a.m. on Thursday, January 7. During the curfew, it is illegal for any person to be present in any street, park, or other public place, unless an exception applies.

Violation of the curfew order is a Class 1 misdemeanor, punishable by up to 12 months in jail, a fine of up to $2,500, or both. Exceptions include persons traveling to and from home, work, or places of worship; government, emergency services, and hospital personnel; members of the news media; and persons seeking emergency services.

Today’s curfew order temporarily expands the one in Executive Order 72, which provides for an ongoing curfew between midnight and 5 a.m. every day, to help stop the spread of COVID-19.https://newsroom.arlingtonva.us/release/governor-orders-6-p-m-curfew-for-alexandria-and-arlington-in-response-to-violence-at-u-s-capitol/

You May Also Like

More From Author