Quận Arlington trong tiểu bang Virginia sẽ tổ chức sự kiện thử nghiệm COVID-19 miễn phí từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối vào thứ Ba ngày 26 tháng 5 năm 2020 tại Trung tâm Barcroft Fitness and Recreation Center


Theo nguồn tin trên trang mạng quận Arlington, Virginia

Quận Arlington trong tiểu bang Virginia sẽ tổ chức sự kiện thử nghiệm COVID-19 miễn phí
Địa điểm Barcroft là một trong một số sự kiện do tiểu bang tài trợ xung quanh Bắc Virginia
Ngày 22 tháng 5 năm 2020

Trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của cộng đồng tại các khu vực bị ảnh hưởng không cân xứng bởi COVID-19 quận Arlington sẽ tổ chức sự kiện thử nghiệm COVID-19 miễn phí trong một ngày do tiểu bang Virginia tài trợ. Sự kiện này sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối vào thứ Ba ngày 26 tháng 5 năm 2020 tại Trung tâm Barcroft Fitness and Recreation Center (4200 S Four Mile Run Dr.) . Các thử nghiệm sẽ được tiến hành trên cả cơ sở lái xe và đi bộ.

“Tổ chức thử nghiệm ở vị trí này là một nỗ lực có ý thức để các nguồn lực tập trung trong một khu vực dễ dàng có thể truy cập tới những cư dân những cư dân không thể truy cập thử nghiệm và thông tin,” Tiến sĩ Reuben Varghese cho biết (Arlington Public Health Director). “Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp cận được nhiều người dân nhất có thể thông qua nỗ lực này.”

Sự kiện xét nghiệm này là miễn phí và không yêu cầu các cá nhân phải có triệu chứng hoặc có một cuộc hẹn trước đó hoặc ghi chú của bác sĩ. Không cần xác định. Thông dịch tại chỗ sẽ có sẵn. Những người được thử nghiệm sẽ được thông báo với kết quả.

Mọi người đến địa điểm thử nghiệm nên đeo khăn che mặt.

Xin lưu ý địa điểm này là để thử nghiệm COVID-19 và sẽ không quản lý xét nghiệm kháng thể.

Quận Arlington đã khai trương địa điểm thu thập mẫu COVID-19 đi bộ đầu tiên tại Trung tâm Arlington Mill Community Center vào đầu tháng này. Nó đã bắt đầu một địa điểm thu thập mẫu thử thông qua hợp tác với bệnh viện Virginia Hospital Center vào tháng ba.

Địa điểm thử nghiệm này là một trong một số sự kiện thử nghiệm cộng đồng được tiểu bang hỗ trợ khi thống đốc Ralph Northam tuyên bố cho Bắc Virginia. Các địa điểm thử nghiệm quy mô lớn tương tự đã được tổ chức tại Thành phố Alexandria, Quận Fairfax, Quận Lounoun và Quận Prince William trong tuần qua.

Cư dân có thể tìm hiểu thêm về COVID-19, trong đó có nơi để thử nghiệm truy cập, lời khuyên để giữ cho mình và những người thân yêu của họ an toàn, làm thế nào để theo đuổi sự hỗ trợ tài chính và nhiều hơn nữa bằng cách truy cập arlingtonva.us/covid-19 hay gọi số điện thoại 703-228-7999 .

Truy cập địa điểm
Các cá nhân đến để thử nghiệm sẽ không được phép vào Barcroft Sports & Fitness Center trước 8:30 sáng

Người đi bộ sẽ đi qua lối vào Tucker Field (sân bóng)
Xe sẽ vào EB Four Mile Run Drive gần George Mason Drive
Barcroft Sports & Fitness Center và các và bất động sản xung quanh công viên sẽ bị đóng cửa đối với tất cả các hoạt động giải trí và sẽ không có quyền truy cập công cộng bên ngoài những người nhận thử nghiệm.

Tư vấn giao thông
Công chúng có thể dự đoán giao thông nặng cho người đi bộ và xe cộ trong khu vực của Barcroft Sports & Fitness Center. Các con đường sau đây sẽ bị ảnh hưởng:

Four Mile Run Drive giữa Columbia Pike và Walter Reed Drive sẽ bị tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng
Làn đường bên phải của Four Run Mile Drive giữa George Mason Drive và Walter Reed Drive sẽ bị đóng cửa
NB George Mason Drive gần ngã tư Four Mile Run Drive sẽ có làn đường không liên tục
SB George Mason Drive, quyền truy cập vào EB Four Mile Run Drive sẽ bị hạn chế
Việc đóng cửa đường ngắn hạn khác có thể được thực hiện theo quyết định của cơ quan thực thi pháp luật vì lợi ích của an toàn công cộng. Người lái xe được nhắc nhở rằng dừng, đứng hoặc đỗ xe ở bất kỳ làn đường nào trong khu vực sẽ bị nghiêm cấm.

Bãi đậu xe trong khu vực sẽ bị hạn chế. Người lái xe nên cảnh giác với các biển báo tạm thời không có bãi đậu xe. Xe đậu trái phép có thể được bán vé hoặc kéo. Nếu xe của bạn được kéo từ tài sản công cộng hãy gọi Trung tâm liên lạc khẩn cấp theo số 703-558-2222.

Giữ thông tin
Đăng ký Thông báo Arlington để nhận thông báo khẩn cấp và thông tin quan trọng khác từ Chính quyền Hạt Arlington. Trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến thời tiết hoặc tình huống không lường trước hãy làm theo chỉ dẫn của cảnh sát.

Thông tin về một cuộc họp giao tiếp theo lịch trình sẽ được cung cấp trong một tư vấn thứ hai.

Arlington County Hosts One-Day, Free COVID-19 Testing Site
Barcroft location is one of several state-sponsored events around Northern Virginia
May 22, 2020 | News Release

In an effort to limit community spread in areas that are disproportionately affected by COVID-19, Arlington County will host a one-day free COVID-19 testing event sponsored by the Commonwealth of Virginia. The event will take place Tuesday, May 26 from 10:00 a.m. – 6:00 p.m. at Barcroft Fitness and Recreation Center (4200 S Four Mile Run Dr.). Tests will be conducted on both a drive-through and walk-up basis.

“Hosting testing in this location is a conscious effort to concentrate resources in an area easily reachable to those residents who may not otherwise be able to access testing and information,” said Dr. Reuben Varghese, Arlington Public Health Director. “We hope to reach as many of these residents as we can through this effort.”

This testing event is free of charge and does not require individuals to be symptomatic or have a previous appointment or doctor’s note. No identification is required. On-site translation will be available. Those tested will be notified with results.

Everyone visiting the testing site should wear a face covering.

Please note this site is for COVID-19 testing and will not be administering the antibody test.

Arlington County opened its first walk-up COVID-19 sample collection site at the Arlington Mill Community Center earlier this month. It began a drive-through sample collection site in partnership with Virginia Hospital Center in March.

This testing location is one of several state-supported community testing events Gov. Ralph Northam announced for Northern Virginia. Similar large-scale testing locations were organized in the City of Alexandria, Fairfax County, Loudoun County and Prince William County in the past week.

Residents can learn more about COVID-19, including where to access testing, tips to keep themselves and their loved ones safe, how to pursue financial assistance, and more by visiting arlingtonva.us/covid-19 or calling 703-228-7999.

Accessing the Site
Individuals arriving for testing will not be permitted onto Barcroft Sports & Fitness Center property prior to 8:30 a.m.

Pedestrians shall enter through the Tucker Field (ballpark) entrance
Vehicles shall enter at EB Four Mile Run Drive near George Mason Drive
The Barcroft Sports & Fitness Center and surrounding parks property will be closed to all recreational activities and there will be no public access outside those receiving testing.

Traffic Advisory
The public can anticipate heavy pedestrian and vehicular traffic in the area of Barcroft Sports & Fitness Center. The following roadways will be impacted:

Four Mile Run Drive, between Columbia Pike and Walter Reed Drive will have heavy traffic congestion
Right lane of Four Run Mile Drive, between George Mason Drive and Walter Reed Drive, will be closed
NB George Mason Drive near the intersection of Four Mile Run Drive will have intermittent lane closures
SB George Mason Drive, access to EB Four Mile Run Drive will be restricted
Other short-term road closures may be implemented at the discretion of law enforcement in the interest of public safety. Motorists are reminded that stopping, standing or parking in any lanes of travel in the area will be strictly prohibited.

Parking in the area will be restricted. Motorists should be on the lookout for temporary “No Parking” signs. Illegally parked vehicles may be ticketed or towed. If your vehicle is towed from public property, call the Emergency Communications Center at 703-558-2222.

Staying Informed
Register for Arlington Alert to receive emergency alerts and other important information from Arlington County Government. In the event of a weather-related emergency or unforeseen circumstance, follow police direction.

Information about a scheduled media briefing will be provided in a second advisory.https://newsroom.arlingtonva.us/release/covid19-free-testing-site/

You May Also Like

More From Author