Thành phố Alexandria loan tin World Central Kitchen sẽ phân phối bữa ăn và thực phẩm miễn pho tại trường tiểu học Casa Chirilagua vào lúc 5 giờ chiều thứ Năm ngày 21 tháng 5 năm 2020


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố Alexandria & World Central Kitchen

Thành phố Alexandria loan tin World Central Kitchen sẽ phân phối bữa ăn và thực phẩm miễn pho tại trường tiểu học Casa Chirilagua vào lúc 5 giờ chiều thứ Năm ngày 21 tháng 5 năm 2020TRONG ĐỐI TÁC VỚI WORLD CENTRAL KITCHEN
PHÂN PHỐI MEAL VÀ CỬA HÀNG TẠP HÓA MIỄN PHÍ
đĩa Cho CÁ NHÂN Mang Đi
THỨ NĂM, Ngày 21 Tháng 5 năm 2020 5 giờ chiều

Tọa lạc tại Casa Chirilagua
4109 Mt Vernon Ave Alexandria, VA 22305

Xin vui lòng tuân thủ các nguyên tắc sau:
Đeo khẩu trang
Giữ 6 ft giữa bạn và những người khác
Vui lòng chỉ gửi một người mỗi gia đình đến (giảm cơ hội đông đúc)
Thức ăn là để mang đi và không thể ăn trong công viên

World Central Kitchen
World Central Kitchen, một tổ chức phân phối thực phẩm phi lợi nhuận được thành lập bởi đầu bếp Jose Andrés, sẽ xen kẽ phân phối thực phẩm giữa Trường tiểu học Ramsay và Casa Chirilagua vào thứ Năm lúc 5 giờ chiều.

IN PARTNERSHIP WITH WORLD CENTRAL KITCHEN
FREE MEAL AND
GROCERY
DISTRIBUTION
INDIVIDUAL PLATES TO TAKE AWAY
THURSDAY, MAY
21ST,
5-7PM
Located at Casa Chirilagua
4109 Mt Vernon Ave Alexandria, VA 22305
Please abide by the following guidelines:
Wear a face mask
Keep 6 ft between you and others
Please only send one person per family (to
decrease the chance of crowding)
Food is to-go and cannot be eaten in the park

World Central Kitchen
World Central Kitchen, a nonprofit food distribution organization founded by chef José Andrés, will alternate food distribution between Ramsay Elementary School and Casa Chirilagua on Thursdays at 5 p.m.https://www.alexandriava.gov/news_display.aspx?id=114840

You May Also Like

More From Author