Quận phân bổ $ 300K cho Arlington Thrive để được hỗ trợ tài chính khẩn cấp đặc biệt đối với những cư dân cần giúp đỡ trả tiền thuê nhà


Theo nguồn tin Vietnamese translation trên trang mạng Quận Arlington

Quận phân bổ $ 300K đến Arlington phát triển mạnh để được hỗ trợ tài chính khẩn cấp
Ngày 24 tháng 4 năm 2020| Thông tin mới được đăng

Giám đốc Mark Schwartz của Quận Arlington đã phân bổ $ 300,000 từ ngân sách FY 2020 để đáp ứng sự gia tăng nhu cầu hỗ trợ tài chính khẩn cấp trong đại dịch COVID-19 .

Số tiền này sẽ được cung cấp từ quỹ dự phòng ngân sách tài khóa 2020 cho Arlington Thrive, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp hỗ trợ tài chính cho cư dân Quận đang gặp khủng hoảng bất ngờ .

“Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng và đáng kể nhu cầu trợ giúp tài chính, đặc biệt đối với những cư dân cần giúp đỡ trả tiền thuê nhà,” ông Schw Schwartz nói. “Một điều quan trọng là chúng tôi phải thực hiện các bước để giúp người Arlington vượt qua thời điểm khó khăn này , vì vậy tôi sẽ kiếm được số tiền này ngay lập tức. ”

LIÊN QUAN: Ngân sách tài chính năm 2021 bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Arlington Thrive giao bóng như xe chính của Quận để cung cấp hỗ trợ tài chính khẩn cấp, vì nó có thể cung cấp tiền cùng một ngày để người dân, trong đó có thu nhập thấp cá nhân , người già và người khuyết tật cư dân trên thu nhập cố định, và người vô gia cý . Tổ chức ưu tiên các gia đình có trẻ em, và một phần ba số người nó phục vụ của những đứa trẻ.

“Arlington Thrive đã được một đối tác quan trọng như chúng ta làm việc để giúp tất cả cư dân Arlington trong thời gian chưa từng thấy này”, Anita Friedman, Giám đốc Department of Human Services Arlington cho biết. “ Họ cung cấp một quan trọng mạng lưới an toàn cho những người dân dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, và t tài trợ của ông sẽ giúp họ điền vào một nhu cầu tức thời trong cộng đồng của chúng tôi.”

Việc phân bổ được dự đoán sẽ đáp ứng nhu cầu gia tăng trong vài tháng tới, nhưng Schwartz cũng dự kiến ​​sẽ cần thêm nguồn tài trợ sau khi năm 2021 bắt đầu vào tháng Bảy. Không có tác động ngân sách hoặc thuế từ việc phân bổ.

Quyên góp cho Quỹ cứu trợ khẩn cấp THRIVE và tìm hiểu cách bạn có thể giúp đỡ

County Allocates $300K to Arlington Thrive for Emergency Financial Assistance
April 24, 2020 | News Release

Arlington County Manager Mark Schwartz has allocated $300,000 from the FY 2020 budget to meet increased demand for emergency financial assistance during the COVID-19 pandemic.

The money will be provided from the FY 2020 budget contingency fund to Arlington Thrive, a nonprofit that provides financial assistance to County residents who experience sudden crisis.

“The COVID-19 pandemic has resulted in a rapid and significant increase in demand for financial help, specifically for residents who need help paying their rent,” Schwartz said. “It is important that we take steps to help Arlingtonians through this difficult time, so I am making this money available immediately.”

RELATED: FY 2021 Budget impacted by COVID-19

Arlington Thrive serves as the County’s primary vehicle for providing emergency financial assistance, as it can provide same-day money to residents, including low-income individuals, elderly and disabled residents on a fixed income, and people experiencing homelessness. The organization prioritizes families with children, and one-third of the people it serves are children.

“Arlington Thrive has been a key partner as we work to help all Arlington residents during this unprecedented time,” said Anita Friedman, director of Arlington’s Department of Human Services. “They provide a critical safety net for some of our most vulnerable residents, and this funding will help them fill an immediate need in our community.”

The allocation is anticipated to meet the increased demand over the next few months, but Schwartz also expects more funding will be needed after FY 2021 begins in July. There are no budget or tax impacts from the allocation.

Donate to the THRIVE Emergency Relief Fund—and learn how you can helphttps://newsroom.arlingtonva.us/release/arlington-county-announces-small-business-emergency-grant-program/

You May Also Like

More From Author