Hội Vui XUÂN CANH TÝ 2020 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Từ Thứ Bảy, ngày 18 tháng Giêng đến Chúa Nhật, ngày 19 tháng Giêng: HỘI VUI XUÂN CANH TÝ 2020 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia.
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM ARLINGTON, VIRGINIA
HỘI VUI XUÂN CANH TÝ NGÀY 18 – 19 THÁNG 1, 2020
Tại Giáo xứ: Thánh lễ Giao Thừa sẽ được cử hành lúc 7 giờ tối.
– Chủ tế: Đức ông Gioan Baotixita Phạm Mạnh Cương.
– Phụ trách hát lễ: Ca đoàn Ave Maria & Thánh Gia.
– Trước Thánh lễ có nghi lễ tiến hương.
– Sau Thánh lễ có hái Lộc Thánh và phát bao lì xì đỏ cho
các em thiếu nhi.
MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ – CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (THỨ BẢY, NGÀY 25 THÁNG 1, 2020)
Tại Giáo xứ: Thánh lễ Mồng Một Tết Nguyên Đán được cử hành lúc 8 giờ sáng và 10 giờ sáng.
• Thánh lễ 8 giờ sáng:
– Phụ trách hát lễ: Ca đoàn Gioan Phaolô II.
• Thánh lễ 10 giờ sáng:
– Phụ trách hát lễ: Ca đoàn Phanxicô Xaviê Thuận.
Trong tinh thần Hiệp Nhất và Yêu Thương, năm nay Giáo Xứ sẽ tổ chức Hội Vui Xuân ngay tại Hội Trường Trần Duy Nhất, thời gian từ 9 giờ sáng đến 11 giờ tối, Thứ Bảy, ngày 18 tháng Giêng, và từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, Chúa Nhật, ngày 19 tháng Giêng, 2020. Vào cửa miễn phí – Xin kính mời.You May Also Like

More From Author