VBS Summer Camp 2019: Ba ngày sinh hoạt mùa hè miễn phí dành cho các em thiếu nhi tuổi từ 5-13 được tổ chức từ ngày 25-28 tháng 7, 2019 mỗi ngày từ 9:00am-3:00pm


Theo nguồn tin trên trang mạng Hoi Thanh Tin Lanh Giam Ly Viet-My First Vietnamese-American UMC, VA

Hoi Thanh Tin Lanh Giam Ly Viet-My First Vietnamese-American UMC, VA

WHAT: VBS Summer Camp 2019

WHEN: July 25th to July 28th from 9 AM to 1 PM

WHERE: 4701 Arlington Blvd, Arlington, VA 22203

Ba ngày sinh hoạt mùa hè dành cho các em thiếu nhi tuổi từ 5-13, được tổ chức từ ngày 25-28 tháng 7, 2019, mỗi ngày từ 9:00am-3:00pm. Ghi danh xin gọi: 703-465-8505.
CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Schedule
Thursday, July 25, 2019 9:00 AM – 1:00 PM
Mỗi ngày từ 9:00am-3:00PM.
Chúa Nhật: 9:00am-1:00pmhttps://www.facebook.com/events/334275510571233/

You May Also Like

More From Author