Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó & Bồi Linh


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó & Bồi Linh vào hai đêm thứ Sáu & thứ Bảy ngày 30 & 31 tháng 3, mỗi tối lúc 7:30pm.
Xin bấm share.

Please share – Xin chia sẻ đến mọi người.https://www.facebook.com/events/202054263672097/

You May Also Like

More From Author