Ngày Biểu Tình Chống Phá Thai


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại ArlingtonNGÀY BIỂU TÌNH CHỐNG PHÁ THAI

Những người đã ghi danh tham dự hội thảo và Thánh lễ cầu nguyện cho cuộc biểu tình chống phá thai vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng 1, 2018, tại Trường Đại Học George Mason University – Patriot Center: 4500 Patriot Circle, Fairfax, VA 22030, và đi diễn hành tới Supreme Court, Washington, D.C., xin liên lạc với ông Ông Nguyễn Văn Huấn: 202-480-3076; Email: huantuyet@gmail.com hoặc chị Chị Trần-Lê Như La: 571-237-2146; Email: jodytranle@yahoo.com, để lấy vé vào cửa với phiếu ăn bữa trưa.
http://www.cttdva.org/

You May Also Like

More From Author