Các Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2017 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Viêṭ Nam – Arlington, Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đaọ Viêṭ Nam – Arlington, Virginia

PHỤNG VỤ CÁC THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Thánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh – Chúa Nhật, ngày 24 tháng 12:

* Lúc 6 giờ chiều: Hoạt Cảnh Giáng Sinh và Thánh Lễ dành cho tất cả trẻ em, do Đoàn và ca đoàn TNTT Thánh Tâm phụ trách.
* Lúc 9 giờ tối: Thánh Ca & Thánh Lễ do ca đoàn Gioan Phaolô II phụ trách.
* Tại Giáo Họ Đức Mẹ Lavang – Chantilly, Virginia, sẽ có Thánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh được cử hành lúc 8 giờ tối.

Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh – Thứ Hai, ngày 25 tháng 12 (Lễ trọng và buộc).

* Tại Giáo Xứ: Các giờ lễ được cử hành lúc 7 giờ sáng; 10 giờ sáng; 12 giờ trưa và 5 giờ chiều.
* Tại Giáo Họ Đức Mẹ Lavang – Chantilly, Virginia, sẽ có Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh được cử hành lúc 2 giờ trưa.

THÁNH LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Thứ Hai, mồng 1 tháng 1, 2018: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Lễ trọng. Ngày Thế Giới Hòa Bình – Mừng Tết Dương Lịch.
* Tại Giáo Xứ: Các giờ lễ được cử hành lúc 8 giờ sáng; 12 giờ trưa và 7 giờ tối.
* Tại Giáo Họ Đức Mẹ Lavang – Chantilly, Virginia, sẽ có Thánh Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa được cử hành lúc 6 giờ chiều.

.You May Also Like

More From Author