Ghi Danh Đi Thử Miễn Phí Trên Xe Buýt Không Người Lái Milo của Thành Phố Arlington vào Ngày 15 Tháng 12 Năm 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng thành phố ArlingtonSắp xếp của bạn Ride miễn phí trên Milo, Shuttle Autonomous Arlington, vào ngày 15 Tháng Mười Hai

Quan tâm đến việc bắt một chuyến đi trên tàu con thoi tự lái? Hãy đến thử Milo và cung cấp thành phố Arlington với phản hồi về kinh nghiệm của bạn.

Thành phố Arlington hiện đang đặt cưỡi miễn phí 14:00-16:00 vào Thứ Sáu Tháng 12 15 để cung cấp công chúng một cơ hội để kiểm tra Milo dịch vụ đưa đón tự trị.

Arlington được thuê hai trong số các xe đưa đón điện như một phần của một chương trình thí điểm một năm để khám phá công nghệ vận chuyển độc lập trong một khung cảnh thực tế.

Những người quan tâm phải dành đi xe của họ trực tuyến tại www.arlingtontx.gov/milo .

Bởi vì chỗ ngồi có hạn, cưỡi chỉ được đảm bảo để những cá nhân nhận được xác nhận qua email từ các thành phố. Cưỡi có thể được đặt cho từ 1 đến 8 hành khách. Riders sẽ có thể tham gia vào cuộc khảo sát về kinh nghiệm của họ.

Các tàu con thoi Milo hoạt động khoảng một giờ trước và một giờ sau khi các sự kiện lớn tại Sân vận động AT & T và Globe Life Park ở quận Entertainment Arlington của. Các tàu con thoi được lập trình để chạy cùng chọn off-đường mòn trong Richard Greene tuyến Park và Robert túc túc tuyến Công viên giữa hai địa điểm và sẽ đón và trả khách tại điểm dừng được chỉ định.Schedule Your Free Ride on Milo, Arlington’s Autonomous Shuttle, on December 15

Interested in catching a ride on a self-driving shuttle? Come try out Milo and provide the City of Arlington with feedback about your experience.

The City of Arlington is now booking free rides between 2 p.m. and 4 p.m. on Friday, December 15 to provide the public an opportunity to check out the Milo autonomous shuttle service.

Arlington is leasing two of these electric shuttle vehicles as part of a one-year pilot program to explore autonomous transportation technology in a real-world setting.

Those who are interested must reserve their ride online at www.arlingtontx.gov/milo.
Because seating is limited, rides are only guaranteed to those individuals who receive confirmation by email from the City. Rides can be booked for between 1 and 8 passengers.

Riders will be able to participate in the survey about their experience.

The Milo shuttles operate approximately one hour before and one hour after major events at AT&T Stadium and Globe Life Park in Arlington’s Entertainment District. The shuttles are programmed to run along select off-street trails in Richard Greene Linear Park and Robert Cluck Linear Park between the two venues and will pick up and drop off passengers at designated stops.http://www.arlington-tx.gov/news/2017/11/28/schedule-free-ride-milo-arlingtons-autonomous-shuttle-december-15/

You May Also Like

More From Author