Chương Trình VBS 2017 Summer Camp với Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA


Theo nguồn tin trên mạng Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VABa ngày sinh hoạt mùa hè dành cho các em thiếu nhi tuổi từ 4-13. từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Ghi danh xin gọi: 703-465-8505.

VBS Summer Camp 2017. June 29th-July 1st, from 9:00am-3:00pm. All kids from age 4-13 are invited. Please call 703-465-8505 for register.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours