Hạn chót Ghi Danh phát gà tây làm quà cho quý đồng hương Việt Nam vào Chúa Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2016


Theo nguồn tin trên mạng Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VANhân Mùa Tạ Ơn (Thanksgiving) năm 2016, Hội Thánh sẽ phát gà tây làm quà cho quý đồng hương Việt Nam vào Chúa Nhật ngày 20 tháng 11. Để có thể chuẩn bị một cách đầy đủ, xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi tại số (703) 465-8505 để nhận phiếu ghi danh. Hạn chót ghi danh: ngày 13 tháng 11, 2016. Xin xem flyer để biết thêm chi tiết.

phatgatay201116

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours