GHI DANH VIỆT NGỮ NIÊN KHOÁ 2016-2017


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington
Nếu quý vị vẫn muốn con em theo học chương trình ngày Thứ Sáu, chúng tôi vẫn mở các lớp từ Mẫu Giáo đến Lớp 8. Trường Việt Ngữ sẽ nhận đơn ghi danh nhập học cho học sinh Niên Khoá 2016-2017 trước và sau các Thánh Lễ cuối tuần: Ngày 6-7 tháng 8; ngày 13-14 tháng 8, ngày 20-
21 tháng 8, ngày 27-28 tháng 8.

Xin quý phụ huynh vui lòng điền đơn và nộp cho Ban Điều Hành theo các ngày giờ nhận đơn ở trên. Có thể nộp đơn tại Văn Phòng Giáo Xứ hay gửi cho các quý vị Ban Phục
Vụ tại Phòng Thánh.

Xin quý phụ huynh lưu ý, hạn chót là ngày 28 tháng 8, 2016.

Gia đình nào gặp khó khăn về lệ phí, xin lấy hẹn và mang đơn đến gặp Cha Chánh Xứ.

Các lớp Việt Ngữ sẽ khai giảng lúc 7 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 16 tháng 9, 2016 và bế giảng vào chiều Thứ Sáu, ngày 19 tháng 5, 2017.http://www.cttdva.org/files/89/Nam%202016/0B-YM7agEpYYPazRaVDVnM3lNLTA/B%E1%BA%A2n%20Tin%20Hi%E1%BB%87p%20Nh%E1%BA%A5t-07-31-2016.pdf

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours