Số thứ tự cho tất cả các Liên Danh

Theo nguồn tin trên mạng của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C ., Maryland và Virginia

Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018

Thưa Quý Vị,

Để trả lời chung và không bị hiểu lầm, chúng tôi xin minh xác:

1.- Danh sách ỨCV dưới đây mới được công bố lần thứ nhất, có thể có bổ túc.
Danh sách chính thức sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 7, 2016.

2.- Số thứ tự trong danh sách dưới đây không phải chính thức. Vì Liên Danh nào cũng muốn được in tên của mình vào vị trí trên đầu, trong Phiếu Bầu, nên để công bằng, chúng tôi sẽ có cuộc bốc thăm, sắp số thứ tự cho tất cả các Liên Danh.

Xin Quý vị, đặc biệt các đại diện Liên Danh vui lòng theo dõi.

Sẽ có thông báo gởi đến Quý Vị trong những ngày sắp tới.

Trân trọng.

BMH
Washington, D.CThưa Quý Đồng hương, Quý NT và CH….

Chúng tôi xin gởi đến Quý Vị:
Danh Sách Liên Danh Ứng Cử Vào Hội Đồng Đại Diện

Nhiệm Kỳ 2016-2018
** Công bố lần thứ 1.

** Xin vui lòng thông báo, liên lạc cho chúng tôi biết ngay,

nếu có sai sót, nhầm lẫn …

** Vì vấn đề tế nhị, và cá nhân,

chúng tôi không phổ biến đầy đủ địa chỉ của các ứng cử viên…

Trân trọng..

BMH
Washington, D.CỦy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018

Danh Sách Liên Danh Ứng Cử Vào Hội Đồng Đại Diện

Nhiệm Kỳ 2016-2018

A.- Virginia

1

Nguyễn Thị Hồng Thu

Oakton, VA 22124

Nguyễn Thị Kim Liên

Oakton, VA 22124

Trần Dư Thu

Oakton, VA 22124

2

Hoàng Việt Dũng

Burke, VA 22015

Dương Ngọc Hoán

Annandale, VA 22003

Trần Đại Bản

Clifton, VA 20124

3

Nguyễn Thị Kayle

Fairfax,VA 22302

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Fairfax,VA 22302

Pham Thị Thảo

Fairfax,VA 22302

4

Phó Hòa

Springfield, VA 22150

Lê Thanh Yến

Herndon, VA 22171

Nguyễn Thanh Sơn

Herndon, VA 22171

5

Đèo Văn Sách

Fairfax, VA 22031

Hà văn Sang

Alexandria, VA 22310

Lapha Havan

Centreville, 20121

6

Nguyễn Kim Tước

Falls Church, VA 22042

Nguyễn Nhật Nam

Alexandria, VA 22306

Lê Minh Hà

Alexandria, VA 22306

7

Trinh Hương Lan

Fairfax,VA 22302

Nguyễn Hữu Đức

Fairfax,VA 22302

Nguyễn Tuấn Andy

Fairfax,VA 22302

8

Trần Tuyết Ngọc

Springfield, VA 22151

Yến Haddad

Gainesville, VA 20155

Phạm Thị Ngọc Hạnh

Fairfax, VA 22033

9

Trịnh Phước Chí

Fairfax, VA 22032

Trịnh Ngô Hương

Fairfax, VA 22032

Trịnh Phước Lộc

Fairfax, VA 22032

10

Dương Thị Đạt

Falls Church, VA 22041

Bác Sĩ Đặng Phương Thảo

Springfield, VA 22150

Đặng Ngọc Tú

Burke, VA 22015

11

Đổ Thị Anh Tú

Annandale, 22003

Đặng Thùy Mai

Springfield, VA 22157

Vương Văn

Fairfax, VA 22033

12

Trung Tá (Ret.) Nguyễn Anh Tuấn

Annandale, VA 22003

Trấn Kelly

Clifton, VA 20124

Huỳnh Tam

McLean, VA 22102

13

Ngô Thị Tựu (Nguyên Thủy)

Annandale, VA 22003

Nguyễn M. Hương

Manassas, VA 20110

Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Falls Church, VA 22042

14

Day, Nguyễn Bích Duyên

Falls Church, VA 22041

Nguyễn Thanh Mai

Falls Church, VA 22041

Nguyễn Phong, MD

Annaandale, VA 22005

15

Huỳnh Quốc Dũng

Springfield, VA 22152

Lê Công

Springfield, VA 22150

Nguyễn Thị Huê

Fairfax, VA 22032

16

Nancy Nguyễn

Fairfax Station, VA 22039

Huỳnh Ngọc Tình

Springfield, VA 22151

Nguyễn Văn Mùi

Arlington, VA 22203

17

Thomas Nguyễn

Annandale, VA 22003

Daniel Đỗ

Annandale, VA 22003

Lâm Bích Thuận

Springfield, VA 22150

18

Annie Nguyễn

Annadale, VA 22003

Nguyễn Khắc Huy

Centreville, VA 20121

Nguyễn Bạch Yến

Bristow, VA 20136

19

Nguyễn Anh Vinh

Annandale, VA 22003

Phạm T. Truân

Great Falls, 22066

Nguyễn K, Khánh Hưng

Centreville, VA 20121

20

Lê T. Liêm

Annandale, VA 22003

Nguyễn Tiến

Roundhill, VA 20141

Nguyễn Ngọc Loan

Centreville, VA 20121

21

Kim Chuc

Faifax, VA 22033

Natasha Huỳnh

Alexandria, VA 22310

Nguyễn K. Hung

Fairfax, VA 22030

22

Caroline Phan

Manassas, VA 20110

Phạm Thị Liểu

Annandale, VA 22003

Đặng Ngọc Thanh

Falls Church, VA 22044

23

Billy Khương

Annandale, VA 22003

Tracy Châu

Alexandria, VA 22310

Thắng Nguyễn

Fairfax, VA 22031

24

Nhi Bright

Fairfax, VA 22032

Liên Hoài Nguyễn

Annandale, VA 22003

Amy Tuyên Lê

Alexandria, VA 22309

25

Hung Duong

Fairfax, VA 22033

Tommy Nguyễn

Chantilly, VA 20152

Tiến Trần

Springfield, VA 22150

26

Thu A Nguyễn

Centreville, VA 20121

Thuy Dương Thị Nguyễn

Centreville, VA 20121

Phương Huỳnh

Annandale, VA 22003

27

Tracy Thuy Hoang

Falls Church, VA 22042

Trần Dinh Dang

Vienna, VA 22182

Diem Tran

Springfield, VA 22150

28

Nguyễn Bảo Lộc

Fairfax, VA 22030

Nguyễn Hạnh

Fairfax, VA 22030

Nguyễn Hòa

Fairfax, VA 22030

29

Nguyễn Thị Minh Thúy

Manassas, VA 20109

Nguyễn Tuyết Trang

Alaxendria, VA 22309

Nguyễn Thanh Thanh

Manassas, VA 20109

Tổng cộng Virginia: 29 Liên danh

B.- Maryland

1

Anna Linh Phạm

Olney, MD 20832

Peter Dương Vũ

Olney, MD 20832

Thuy Le

Olney, MD 20832

2

Phạm Văn Bảy

Parkville, MD 21234

Phan Quốc Bình

Silver Spring, MD 20904

Hồng T. Huỳnh

Bowie, MD 20715

3

Phạm Quốc Khánh

Silver Spring, MD 20901

Phạm V. Thiên

Bowie, MD 20715

Trần Duy Lan

Parkville, MD 21234

4

Khải Tú

Potomac, MD 20854

Nguyễn Xuân Lan

Germantown, MD 20876

Hung Sau Luong

Germantown, MD 20876

5

Long Van Nguyễn

Silver Spring, MD 20906

Thu Van Dang

Bethesda, MD 20814

Lien Thi Pham Dang

Bethesda, MD 20814

6

Lan Bach Dao Nguyen

Silver Spring, MD 20906

Kim Thanh Akkarach

Silver Spring, MD 20906

Julie Nguyễn

Germaneown, MD 20874

7

Hugh Bảo Huỳnh

Silver Spring, MD 20901

Kevin Pham

Parkville, MD 21231

Tư Công Hà

Gaithersburg, MD 20878

8

B.S Tựu Đình Vũ

Adelphi, MD 20783

Minh Thao T. Ha

Gaithersburg, MD 20878

Linh Nhat Phan Tran

Silver Spring, MD 20902

9

Lầu Q. Nguyễn

Baltimore, MD 21230

Tuệ T. Phạm

Silver Spring, MD 20910

Liên T. Võ

Silver Spring, MD 20904

10

Hoa Viet Mai

Silver Sppring, MD 20903

Văn Hồng Hương

Silver Sppring, MD 20904

Trinh Trong Hiến

Germantown, MD 20876

11

Trực Đăng

Germantown, MD 20874

Sam Doan Đang

Bethesda, MD 20814

Tiêu Anh Đang

Rockville, MD 20850

12

Jennifer Lê

Silver Spring, MD 20906

Sonny Lê

Silver Spring, MD 20906

Thanh Văn Lê

Silver Spring, MD 20906

13

Vivian Dang

Beltsville, MD 20705

Jessica Phan

Baltimore, MD 21201

Anna Nguyễn

Baltimore, MD 21229

Tổng cộng Maryland: 13 Liên danh

C.- Washington, D.C

1

Minh Nguyệt Khoram

Washington, D.C 20015

Dao Ngoc Le

Washington, D.C 20008

Thuy Diem Phuong

Washington, D.C 20015

2

Xanh Thị Đặng

Washington, D.C 20009

Vân Thị Phạm

Washington, D.C 20010

Lê Thị Lê

Washington, D.C 20010

Tổng cộng Washington, D.C : 2 Liên danh

Tổng cộng: Virginia & Maryland & D.C: 44 Liên Danh

TM. Ủy Ban Bầu Cử
Bùi Mạnh Hùng

CongDongLetterHeadLogoNgày 2 tháng 7 năm 2016

Thông Cáo Báo Chí

Một phiên họp bất thường đặc biệt của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia, đã được diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 2 tháng 7 năm 2016, tại văn phòng Nhà Việt Nam ở Falls Church, Virginia.

Thành phần tham dự gồm có các Hội Đoàn, và thành viên cá nhân trong Hội Đồng Đại Diện. Sau các thủ tục ghi danh và nghi thức khai mạc thường lệ, số người có mặt hơn quá bán được công nhận hợp lệ để cuộc họp tiến hành hầu cứu xét, và giải quyết những khó khăn nan giải trong tiến trình cuộc bầu cử Cộng Đồng cho nhiệm kỳ 2016-2018.
Các Tổ chức nộp phiếu gia nhập sinh hoạt Cộng Đồng thuộc Thành viên Hội Đoàn Hội Đồng Đại Diện đã được lần lượt cứu xét, và có 13 trong số 31 Tổ chức ghi danh, hội đúng danh nghĩa của Hội đoàn đã được chấp thuận.

Ủy Ban Bầu Cử trước những khó khăn trong tiến trình tổ chức cuộc bầu cử,đã xin từ nhiệm tập thể, nhưng có yêu cầu của Chủ Tịch Cộng Đồng để chờ giải quyết. Hội nghị sau khi đã nghe phần trình bày của Ủy Ban Bầu Cử, và thảo luận, đã đồng ý lưu nhiệm và yêu cầu toàn nhân sự của Ủy Ban Bầu Cử tiếp tục làm việc.

Hội nghị cũng đã chấp thuận cho phép dời cuộc bầu liên danh Thành viên Cá Nhân Hội Đồng Đại Diện vào ngày 24 tháng 7 năm 2016 thay vì ngày 10 tháng 7 năm 2016 như trong Lịch Trình Bầu Cử đã được loan báo trước đây. Sẽ có thông báo mới về lịch trình bầu cử.

Về sự khiếm khuyết Thành viên trong Văn Phòng Thường Trực, bốn Thành viên (một thuộc Maryland và ba ở Virginia) trong Hội Đồng Đại Diện đã được lựa chọn để điền khuyết cho đủ mười một người cần phải có của Văn Phòng Thường Trực.

Trong suốt thời gian bàn luận, có lúc tranh cải gay go, nhưng với tinh thần dấn thân tự nguyện của các thành viên, qua cách giải quyết hài hòa, dân chủ đã đem lại cho phiên họp bất thường Hội Đồng Đại Diện một kết quả thoả đáng. Phiên họp đã kết thúc vào lúc 2 giờ 30 trưa cùng ngày.

Số: 12716/CĐTĐ/VT

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours