Chương Trình Thánh Lễ Tết Bính Thân 2016 Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

SOURCE: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam1. THÁNH LỄ GIAO THỪA – Chúa Nhật,
07/02/2016:
Thánh lễ 7 giờ tối (ca đoàn Thánh Gia)
– Bài đọc: Ds 6:22-27 1 Tx 5:16-26,28 Mt 5:1-10
– Nghi lễ bái Thiên bái Tổ đầu Xuân
– Hái lộc Thánh, lộc Xuân và phát bao lì xì đỏ cho các
em thiếu nhi.
2. MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN – Thứ Hai,
08/02/2016: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
Thánh lễ 8 giờ sáng (ca đoàn Gioan Phaolô II)
Thánh lễ 7 giờ tối (ca đoàn Ave Maria)
3. MỒNG HAI TẾT NGUYÊN ĐÁN – Thứ Ba,
09/02/2016: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ
CHA MẸ
Thánh lễ 8 giờ sáng (ca đoàn Cecilia)
Thánh lễ 7 giờ tối (ca đoàn Phanxicô Xaviê)
4. MỒNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN – 10/02/2016:
THỨ TƯ LỄ TRO.
THỨ TƯ LỄ TRO
Ngày 10 tháng 2, 2016. Ăn chay & Kiêng thịt. Tại
giáo xứ có tất cả 4 Thánh lễ:
Thánh lễ 8 giờ sáng (ca đoàn Gioan Phaolô II)
Thánh lễ 12 giờ trưa (ca đoàn Anê Thành)
Thánh lễ 7 giờ tối (ca đoàn Thánh Gia)
Thánh lễ 9 giờ tối (ca đoàn Thánh Giuse)ThanhLeTetBinhThan2016CacThanhTuDaoVietnamArlingtonhttp://www.cttdva.com/cttd/tintuc/Jan.24.2916.pdf

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours