Nhiều công ty, nhà hàng và tiệm Việt Nam trong danh sách 394 doanh nghiệp nhỏ nhận được tiền GRANT khẩn cấp cho doanh nghiệp nhỏ của Quận Arlington

SOURCE: Arlington County Government Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia Arlington công bố người nhận khẩn cấp doanh nghiệp nhỏ GRANT cung cấp hỗ trợ tài chính ngay lập tức cho 394 doanh nghiệp nhỏ ở Arlington bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 Ngày 17 tháng 6 […]

Read More

Công viên của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia mở ra một số tiện nghi vào ngày 5 tháng 6 năm 2020

SOURCE: Arlington County Government Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia Công viên Quận Arlington mở cửa Thêm tiện ích vào ngày 5 thing 6 năm 2020 Ngày 3 tháng 6 năm 2020 Thứ Sáu có hiệu lực, ngày 5 tháng Sáu, Hạt Arlington sẽ mở lại nhiều tiện […]

Read More

Quận Arlington đưa ra các sáng kiến ​​để giúp cư dân và doanh nghiệp dễ dàng chuyển sang giai đoạn 1 mở cửa trở lại

SOURCE: Arlington County Government Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Arlington ở tiểu bang Virginia Quận Arlington đưa ra các sáng kiến ​​để dễ dàng chuyển sang giai đoạn 1 mở cửa trở lại 29 tháng 5 năm 2020 Quận Arlington đã giới thiệu hai cách mới để giúp cư dân và doanh […]

Read More

ALIVE! sẽ phân phối thực phẩm khi lái xe hay đi bộ vào Thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2020: Bãi đậu xe của Charles Houston Recreation Center từ 4 giờ chiều đến 5:30 chiều và William Ramsay Elementary School từ 5 giờ chiều đến 6 chiều

SOURCE: City of Alexandria, Virginia Theo nguồn tin trên trang mạng của thành phố Alexandria ở tiểu bang Virginia ALIVE! Phân phối thực phẩm ALIVE! đang cung cấp bốn địa điểm phân phối thực phẩm trong tuần này. Mặc dù những người tham dự được khuyến khích lái xe để phân phối không tiếp xúc, […]

Read More